ناباروری و راههای درمان

آمادگی لازم قبل از انجام تست اسپرموگرام

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
روشهای نوین در درمان ناباروری:

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
آزواسپرمی

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
نازایی چیست؟

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
بررسی ساختمان و آناتومی اسپرم

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
فمارا ( femara )

ایران بانو دات کام. قرص فمارا ( femara ) در واقع قرص وارداتی قرص لتروزول است لتروزول نسل سوم مهار‌کننده‌های آروماتاز بوده که در درمان سرطان پستان به‌ کار می‌رود ولی هم اکنون برای تحریک تخمک‌گذاری از آن استفاده می‌شود. قرص فمارا به دلیل وارداتی بودن از لتروزول به مراتب قیمت بیشتری دارد و بسیاری از پزشکان معقتد هستن که اثر بهتری بر روی تخمک گذاری دارد و عوارض جانبی کمتری نیز دارد. البته این قرص توسط بسیاری از ورزشکاران هم استفاده می شود و به همین دلیل داروخانه ها این دارو را با نسخه نوشته شده توسط متخصص زنان میدهند. گرد آوری مطالب : iranbanou. co

ادامه مطلب ...
تاثیر قرص لتروزول در بارداری و عوارض جانبی آن

ایران بانو دات کام. هم اکنون بسیاری از پزشکان برای تحریک تخمکد گذاری از قرص لتروزول استفاده میکنند و آن را جایگزین مناسبی برای قرص کلومیفن میدانند. مقایسه کلومیفن و لتروزول. لتروزول به نسبت کلومیفن فولیکولهای بالغ با کیفیت تری را تولید میکند و تعداد فولیکولهای بالغ تولید شده با استفاده از این دارو کمتر از تعداد فولیکولهای بالغ تولید شده با استفاده از کلومیفن است و همین امر باعث کمتر شدن چند قلو زایی به نسبت استفاده از کلومیفن است. همچنین لتروزول باعث ایجاد ضخامت بیشتر اندومتر می شود (به نسبت کلومیفن ) و میزان بارداری نیز در لتروزول بیشتر از کلو

ادامه مطلب ...
متفورمین (گلوکوفاژ) و بارداری

ایران بانو دات کام. متفورمین یک داروی خوراکی ضد دیابت است این دارو در خانمهایی که دچار. تخمدان های چند کیستی شدن و تنبلی تخمدان دارن و به عارضه ناباروری دچار. شدن برای افزایش فعالیت تخمدان بکار می رود از موارد مصرف دیگر این دارو. کاهش وزن است. عوارض دارو. تهوع - استفراغ - نفخ - بی اشتهایی است که در صورت بروز عوارض میتوانید از نوع خارجی ان بنام گلوکوفاژ استفاده نمایید. توجه:. این دارو در افرادی که مشکلات کلیوی و کبدی دارند با احتیاط مصرف شود. گرد آوری مطالب : iranbanou. com.

ادامه مطلب ...
هیستروسالپنگوگرافی(عکس رنگی رحم)

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
نشانه ای فیبروم رحم و راههای درمان آن

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
تشخیص میوم رحمی (فیبروم) و راههای درمان آن

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
میوم (فیبروم) چیست؟ علائم و عوارض آن چیست؟

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
PCT (تست بعد از نزدیکی )چیست و چه به علت انجام می شود؟

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
جنین‌های ناهنجار در روش‌های جدید IVF حذف می‌شوند

ایران بانو دات کام. در زوجینی که به روش IVF باردار می شوند می‌توان قبل از انتقال جنین به رحم. مادر سلول جنینی را از نظر تعدا کروموزوم یا ناهنجاری‌های ژنتیکی شناخته. شده بررسی کرد و در صورت وجود ناهنجاری از انتقال این گونه جنین‌ها خودداری. می‌شود. ارتباط بین تخمک و سقط مکرر در کشور ما سن خانم‌ها هنگام بارداری بالا رفته. و این اتفاق اجتناب ناپذیر حدود ۶۰ سال پیش در اروپا و آمریکا هم افتاده. است. با اشاره به اینکه ارتباط بین ایجاد یک فرزند سالم و باروری سالم با. فرایندهای ژنتیکی بسیار مهم است امروزه به مدد تکنیک‌های نوظهور برای. ارزیابی بیماری‌های

ادامه مطلب ...
برای چه کسانی روش آی وی اف (ivf) انجام می شود

ایران بانو دات کام. IVF. یکی از پیشرفتهای شگفت انگیز در علم ناباروری است که تحت عنوان باروری در. محیط آزمایشگاه شناخته می شود. IVF یعنی کشت تخمک زن و اسپرم مرد در. آزمایشگاه و سپس انتقال آمبریو تشکیل شده از طریق دهانه رحم به داخل حفره. رحم. در. سال 1978 دختری به نام لوئیس براون اولین نوزاد حاصل از عمل IVF متولد. شد. هم اکنون در دنیا سالانه تعداد زیادی از زایمان ها در سال مربوط به. IVF است که نقش مهمی در درمان نازائی ایفا می کند. برای چه کسانی روش درمانی IVF انتخاب می شود ؟. 1. مشکلات لوله های رحمی :. در خانم هایی که لوله های رحمی بسته باشد چ

ادامه مطلب ...
نوزادان آی وی اف بیشتر پسر می شوند

ایران بانو دات کام. متخصصان اعلام کردند که زنانی که برای باردار شدن از روش IVF استفاده می‌کنند باید بدانند که احتمال پسر شدن نوزاد آن‌ها بیشتر است. محققان استرالیایی اعلام کردند که احتمال پسر شدن نوزادانی که از روش IVF متولد می‌شوند 51 درصد تا 56 درصد است. اما استفاده از روش درمان باروری ICSI (میکرواینجکشن) که برای درمان ناباروری مردان استفاده می‌شود، احتما دخترزایی بیشتر است. در این روش یک اسپرم توسط سوزن‌های بسیار نازک به قطر 4 میکرو متر (یک. بیستم قطر مو) به داخل تخمک تزریق می‌شود و در این روش قسمت اعظم لقاح توسط. متخصص جنین‌شناسی در آزمایشگ

ادامه مطلب ...
عفونت های زیر شکمی منجر به نازایی می شود

ایران بانو دات کام. یک متخصص زنان و زایمان معتقد. است: عفونت های زیر شکمی در صورت عدم درمان منجر به چسبندگی لوله های فالوپ. شده و نازایی را به دنبال دارد. دکتر سپیده پیوندی در گفت وگو با خبرنگار سلامت ایسنا منطقه دانشگاه. علوم پزشکی تهران گفت: اختلالات مربوط به اسپرم، اختلالات مربوط به تخمک. گذاری و اختلال مربوط به لوله های رحمی اعم از انسداد لوله و چسبندگی های. داخل شکمی نزدیک به ۸۰ درصد علل نازایی را تشکیل می دهند. وی با بیان اینکه علت ۱۰ درصد نازایی ها مشخص نبوده و به آن نازایی های. به علت ناشناخته می گویند، افزود: درصد کمتری از نازایی ها نی

ادامه مطلب ...
عوامل ناباروری در زنان و مردان

ایران بانو دات کام. ناباروری به معنی حامله نشدن به دنبال یک سال نزدیکی بدون جلوگیری است در. مواردی که سن زن بیشتر از 35 سال باشد، 6ماه نزدیکی بدون جلوگیری نیاز به. پیگیری دارد. خانم‌هایی که حامله می‌شوند ولی سقط می‌کنند نیز در گروه. نابارور ممکنست قرار بگیرند. برای حاملگی نیازبه چندین مرحله است:. - خانم باید تخمک‌گذاری داشته باشد. - تخمک باید از لوله‌های رحمی به طرف رحم حرکت کند. - اسپرم همسر باید تخمک زن را بارور کند. - تخمک بارور شده باید به دیواره رحم چسبندگی پیداکند. (لانه گزینی). در صورت اشکال در هر کدام از مراحل فوق ناباروری می‌تواند ات

ادامه مطلب ...
شرايط لازم براي باروري طبيعي چيست ؟

ایران بانو دات کام. مرد باید به اندازه کافی اسپرم. های طبیعی ومتحرک تولید نماید که بتوانند در مسیر های باز حرکت نموده واز. آلت تناسلی فرد در زمان انزال خارج شوند . اسپرم باید در واژن زن ذخیره. شود تا در زمان مناسب درطی سیکل قاعد گی یعنی وقتی که اسپرم هاقادر هستند. در مخاط رحم نفوذ کرده ، به درون رحم ولوله های فالوپ صعود نموده وتخمک را. بارور نمایند. زن باید تخمک سالم ورسیده را. تولید نموده واز تخمدان ها آزاد نماید پس از رها سازی تخمک از تخمدان ،. تخمک باید از لوله های فالوپ به سمت داخل رحم حرکت نماید ، بطوری که بتواند. با اسپرم مواجه شده وبارور

ادامه مطلب ...
آمپول اچ سی جی (hcg) چیست؟

ایران بانو دات کام. این آمپول در زنان به منظور آزاد کردن تخمک ها در روز و ساعت مشخصی. تزریق می شود. روز و ساعت تزریق این آمپول. خیلی مهم است و باید در آن دقت شود. تزریق این. آمپول بصورت عضلانی می باشد و از عوارض جانبی آن سردرد، خستگی. و تحریک پذیری می باشد. معمولا 36 ساعت بعد از. تزریق این آمپول تخمکها در بدن آزاد می شوند. گرد آوری مطالب : iranbanou. com.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه