مدیریت منابع انسانی

شایستگی‌های منابع انسانی

ایران بانو دات کام. اجازه دهید از اینجا به بعد از عبارت شایستگی بجای قابلیت استفاده کنیم. واقعیت این است که من این روزها سخت مشغول فکر کردن روی «شایستگی های منابع انسانی» یعنی یکی از دو جزء فرمول سرمایه ی انسانی (مطلب قبل تر) هستم. تغییرات بنیادی در فعالیت ها، رویه ها و کسب و کار مدیریت منابع انسانی در طول پنج سال گذشته، سبب شده اند که موضوع شایستگی های منابع انسانی مورد توجه سازمان های پیشرو قرار گیرد. البته یک نکته را باید توجه داشت و آن تمایز بین شایستگی منابع انسانی و شایستگی افرادی است که حرفه ی آنها منابع انسانی است. این دو باهم فرق دا

ادامه مطلب ...
شاخصهای ارگونومیک

ایران بانو دات کام. شاخص‌هایی که در این مقاله قصد داریم آنها را بیان کنیم شاخصهایی هستند که برای مهندسی انسانی به کار می روند و قابل کاربرد و استفاده در تمام بنگاها ،کارخانجات ، ادارات و سازمانها می باشد که با استفاده صحیح و مناسب از این شاخصها بتوان به این مهم دست یافت . شاید سوال کنید که چگونه می توان از این چک لیست ها استفاده کنید . با ید کاغذی را تهیه کنید به این سوالات که در ذیل اشاره شده پاسخ دهید اگر این سوالات برای بنگاه یا سازمان شما صدق کرد شما باید تامل کنید و فکر کنید و به آنها پاسخ دهید . سوالات به ترتیب زیرهستند :. ۱) آیا میزان غ

ادامه مطلب ...
سه کلید مهم برای ایجاد توانمندی در نیروی انسانی

ایران بانو دات کام. ● اولین کلید: در تواناسازی منابع انسانی. ۱- تیم سازی را جایگزین سلسله مراتب کنید. تیمهای خودگردان را جایگزین سلسله مراتب کنید. این گروه از کارکنان از آغاز تا پایان مسئول کل فرآیند تولید و ارائه خدمت موظف خود خواهند بود. آنها مجازند تصمیم بگیرند و تصمیمات را اجرا کنند. ژاپنی‌ها این گروهها را حلقه‌های کیفیت QC می‌نامند. رویکرد تیم‌سازی(گروه‌کاری) کیفی در همه‌ی محیطهای سازمانی تجاری،صنعتی، خدم��تی،آموزشی و غیره قابلیت اجرا دارد و فرهنگ مشارکت / کار گروهی/ تواناسازی فردی و گروهی را ترویج می کند. این رویکرد روحیه نقد مشترک را تی

ادامه مطلب ...
سنجیده سخن بگوئیم!

ایران بانو دات کام. پیران دنیا دیده همواره توصیه می کنند هرگاه می خواهید سخنی را بر زبان آورید ، موقعیت را در نظر بگیرید و با یک بارمرور کردن مطالبی که می خواهید مطرح کنید، از رنجش احتمالی طرف مقابل پیشگیری کنید. این توصیه حکیمانه در مدیریت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضرورت حسن رابطه مدیر با کارکنان ایجاب می کند که مدیران در گفتار خود رعایت برخی ملاحظات را بنمایند. زیرا مدیر خوب با گفتار مناسب می تواند عامل برانگیختن اشتیاق کارکنان برای ارائه کار بیشتر و با کیفیت بهتر باشد و نباید فراموش کرد که حسن انجام کار و پیشرفت و پویایی در انجام

ادامه مطلب ...
سنجش و بکارگیری نظام یافته ابداعات در خدمات سلامت روانی

ایران بانو دات کام. ●مقدمه:. تحقیق روی تأثیر ویژگیهای نظام یافته در مورد استفاده مداوم و انتخاب ابداعات، با اینکه زیاد هستند از ضعفهای متعددی برخوردار است. اینکه انواع عواملی را که استفادة مداوم و انتخاب ابدعات را در سطوح عملی و تئوری نظام یافته تحت تأثیر قرار میدهند را بشناسیم. از یک دیدگاه تئوریکی، این شناخت با بررسی تأثیر اجرای هر دوی تنظیمات نظام یافته و انواع تکنولوژی و اعمال بدست میآید. هدف تعیین این موضوع است که آیا یک مدل کلی سطح بالای اجرا وجود دارد که بخشهای مختلف را فرا بگیرد یا نه (مثلاً تجارت، سلامت روانی و فکری و آموزش و آیا در

ادامه مطلب ...
سگ دم جنبان یادم سگ جنبان!

ایران بانو دات کام. ● اصلاح. اگرنخستین کوشش شماباعدم همکاری مدیران سازمان روبروشده است،هرچه بیشترروی بگردانندبهتراست. به طنزمیتوان گفت که اگرهیچکس کمترین توجهی نکرده باشد،خودشماتنهاکسی خواهیدبودکه دچارنومیدی میشوید. بدترین حالت اینستکه هنوزهم زمینه ی آغازکارتان زمینه ای خنثی باشد. مخاطرات حالتهای جدی زمانی رخ میدهندکه انتظاربیش ازحدی ایجادشده ولی برآورده نشده باشند. باورهارامیتوان بعمل آورد. اماآنهافی نفسه عملی نیستند. اگررویدادی درنظر،بی اهمیت جلوه میکندبراثرآنستکه توقع عمل موثری داشته ایم که صورت نپذیرفته است. دراینجااصلاحات تادرجه ای

ادامه مطلب ...
سقوط یا صعود

ایران بانو دات کام. در دهه ۱۹۶۰ هنگامی‌که هال سرکین در ایالات متحده بزرگ می‌شد، دوچرخه‌ای که همه نوجوانان آمریکائی مایل بودند داشته باشند دوچرخه Schwinn بود. در سال ۱۹۹۳، شرکت Schwinn اعلام ورشکستگی کرد زیرا دوچرخه‌های وارداتی چینی فروش آن را به شدت داده بود. در سال ۲۰۰۱، شرکتی به نام Pacific Cycle از ورشکستگی شرکت Schwinn جلوگیری کرد. Pacific Cycle اکنون تحت مالکیت یک شرکت کانادائی تولیدکننده کالاهای مصرفی است. مدیر این شرکت می‌گوید راز موفقیت آن، ترکیب نام قدرتمند شرکت با نیروی کار ارزان شرق دور است. اکنون دوچرخه‌های Scfhwinn در فروشگاه‌

ادامه مطلب ...
سقوط مدیران هوشمند

ایران بانو دات کام. تصاویر مدیران موفق شرکتهای معتبر جهان را بر روی جلد مجله‌های معروفی همچـون فـوربز، فورچـون و بیــزینس‌و‌یک می‌بینید. در مـورد توان رهبری خــارق العاده و الهام بخش آنان مطالب زیـادی می خوانید. سخنان پیشوایان کسب و کار و صاحب نظران صنعتی را در تحسین شرکتهای آنان، به عنوان الگوهایی برای نسخه برداری، می شنوید. ممکن است در سهام شرکتهای آنان سرمایه‌گذاری کنید و یا به دنبال فرصتی برای همکاری یا مشارکت با آنان باشید. این مدیران در تـارک قهرمانـان، نخبگان و بزرگان کسـب و کار همچـون ستاره ای مـی‌درخشنـد. هنوز چندصباحی از این جشن

ادامه مطلب ...
سرنوشت خود را در دست بگیرید

ایران بانو دات کام. ●با تحلیل وضعیت کنونی خود درباره آینده‌تان تصمیم‌گیری کنید. برای دستیابی به اهداف بزرگ در زندگی چهار اقدام یا قدم مهم وجود دارد. اقدام نخست این است که به دقت مشخص کنید در حال حاضر از جنبه‌های مختلف در چه وضعیتی قرار دارید و مشغول انجام چه کاری هستید. اقدام دوم بررسی و تحلیل دقیق گذشته خود و درک این موضوع است که با چه اقدامات و تحت‌تأثیر چه عواملی در جایگاهی قرار گرفته‌اید که اکنون در آن هستید. قدم سوم تصمیم‌گیری درباره جایگاهی است که مایلند در آینده داشته باشید. منظور یک، دو، سه و پنج سال آینده است. و در نهایت قدم چهارم

ادامه مطلب ...
سرمایه های انسانی

ایران بانو دات کام. درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران،در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است. در سالهای اخیر تحولا‌ت بسیا��ی در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهایی نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده و نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است. روند تحولا‌ت در اقتصاد دانش‌محور موجب رشد فزاینده پدیده‌های جهانی شدن و جامعه اطلا‌عاتی شده است و در راستای این تحولا‌ت، الگوی مدیریت تغییر یافته و توجه به رویکرد مشتری‌مداری، توان‌ا‌فزایی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری، الزام‌آور

ادامه مطلب ...
سرمایه اجتماعی ، ضرورت از یاد رفته

ایران بانو دات کام. ● پیشگفتار. اواخر دی ماه جاری در یکی از با سابقه ترین سازمان های خدمات عمومی کشور با بیش از دو هزار نفر پرسنل رسمی و . حضور داشتم. برای ملاقات یکی از بستگان رفته بودم که از مدیران میانی سازمان بود. خبرِ روزِ سازمان، قریب الوقوع بودن تغییر مدیرعامل بود. فرصت یافتم از دیدگاه های شماری از مدیران باتجربه سازمان درباره این رویداد آگاه شوم. خلاصه و جمع بندی دیدگاه های آنان این بود که تعدادی از مدیران شایسته سازمان تمایلی به پذیرش این مسئولیت ندارند و بر این باورند که در شرایط کنونی مدیریت در این سازمان گذشته از دانش فنی، تجرب

ادامه مطلب ...
سرمایه اجتماعی

ایران بانو دات کام. سرمایه‌ اجتماعی در سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می

ادامه مطلب ...
سخت نگیرید! همه اشتباه می کنند!

ایران بانو دات کام. ضرب المثل معروفی است که دو گروه از افراد اشتباه نمی کنند "مردگان در گور" و "کودکان خوابیده در گهواره"، برخی نیز بر این باورند "مشق نانوشته غلط ندارد!"، حال چنانچه بپذیریم که این ضرب المثل‌ها در باور و تجارب انسانها ریشه دارند این پرسش ممکن است در ذهن شما نیز مطرح شود که اگر در مقام یک مدیر در کاری مرتکب اشتباه شوید آیا به آن اعتراف می‌نمائید؟ آیا پذیرش این واقعیت که اشتباه نموده اید دشوار است؟ یقیناً پذیرش اشتباه حتی به عنوان یک مدیر چندان دشوار نمی باشد. مطمئن باشید هیچیک از کارمندانی که با شما کار می‌کنند صرفاً به این علت

ادامه مطلب ...
سایه سنگین روزمرگی بر بهره وری کارکنان بیماری نظام اداری مداوا می شود؟

ایران بانو دات کام. میزان کار مفید کارکنان نظام اداری کشور چه میزان است؟ برای این سؤال به ظاهر ساده و روشن، ده ها پاسخ از سوی کارشناسان مختلف وجود دارد. سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بود کار مفید کارکنان دولت روزانه چهار ساعت و ۱۴ دقیقه است. حال آن که برخی کارشناسان معتقدند این میزان بین ۴۵ دقیقه تا یک و نیم ساعت نوسان دارد. صاحب نظران معتقدند ناکارآمدی نظام اداری و بی انگیزگی کارمندان دولتی سبب شده آنها تنها با هدف پر کردن ساعات موظفی شان، در محل کار خود حاضر شوند. این رقم جدید چهار ساعت و ۱۴دقیقه را سازمان سابق مدیریت و برنامه

ادامه مطلب ...
سازه های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان

ایران بانو دات کام. ● مقدمه. در دو دهه اخیر توانا سازی کارکنان به یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران سازمانها تبدیل شده است. تشدید رقابت در بازارهای جهانی موجب شده است تا ایجاد مزیت نسبی در سازمان در گرو پایداری، دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارها باشد که برای این مزیت، سازمان می بایست در قیاس با رقبا ضمن عرضه محصولات و خدمات با شرایط رقابتی بهتر و جلب رضایت مندی مشتریان، استمرار در کیفیت را نیز حفظ کند. بر پایه این فرض اساسی، اعتقاد جدی بر آن است که بقا و توسعه سازمانی زمانی تحقق می یابد که سازمان از نیروهای دانشی، خلاق و با انگ

ادامه مطلب ...
زوجهای کارآفرین

ایران بانو دات کام. آیا شما هم با همسر خود رؤیای تاسیس شرکتی تجاری را دارید؟ خوشبختانه پاسخ آن است که زوج ها می توانند به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یابند و به همین نسبت باید تلاش ها هم بالا رود. چه کسی به هدف می زند؟ مشاجرات چه؟ چه کسی از بچه ها مراقبت می کند؟ آنگاه که افراد مراقب از دست رفتن حد و مرز میان زندگی کاری و شخصی می باشند، باز به حقیقت پیوستن ایده ها یشان به درازا می کشد. با این وجود، پدیده زوج های کارآفرین ( که بعضی اوقات آن را کارآفرینی مشترک می نامند )، پررشدترین نوع تجارت خانوادگی است. دسترسی به آمار دقیق چنین تجارت هایی بسیار

ادامه مطلب ...
زنده‌ کردن وجدان کاری در افراد

ایران بانو دات کام. ● «چگونه می‌توان وجدان کاری را در افراد برانگیخت؟». از آنجا که موضوع بحث مربوط به «انسان» است، و آنهم موضوعی از « درونیّات» وی؛ و نیز از آنجا که در بینش اسلامی، انسان موجودی است دو بعدی، مرکّب از جسم و روح؛ هر بحثی بدون توجّه کامل به «انسان» و «دو بعدی بودن وی»، و جهاتی دیگر که مورد نیاز باشد؛ بحثی سطحی، و بدور از عمق، و بی‌صبغه‌ی علمی خواهد بود. ▪ این بحث در سه فصل، عرضه می‌شود:. ـ فصل اوّل: بیان مسائلی مربوط به «انسان‌شناسی» که با توجه عمیق به آنها، مطالب فصل دوّم، کاملاً واضح خواهد بود. ـ در فصل دوّم: بیان مسائلی مبتنی بر

ادامه مطلب ...
ریشه‌های کم کاری کارکنان

ایران بانو دات کام. مدیران پرسابقه بیش از مدیران تازه کار می دانند بروز اختلال در فرآیند کار طبیعی است. آنها با پدید آمدن اختلال به ارزیابی سیستم می پردازند، قدرت اختلال را می سنجند، قدرت مقابله سیستم را با اختلال برآورد می کنند، شیوه های رویارویی را با اختلال بررسی می کنند و در نهایت برای فعالیت هایی نظیر موقعیت مشابه، دستور کاری صادر می شود تا از بروز اختلال در آینده جلوگیری به عمل آید. به این ترتیب با استقبال از موقعیت پدید آمده، اختلال نیز در فرآیند کار جزئی از شرایطی است که با آن رو به رو خواهند شد. از این رو اختلال یک فرصت مغتنم برای آز

ادامه مطلب ...
ریزه کاری های مدیریت

ایران بانو دات کام. مدیران کهنه کار بیش از مدیران تازه کار می دانند بروز اختلال در فرآیند کار طبیعی است. با پدید آمدن اختلال به ارزیابی سیستم می پردازند، قدرت اختلال را می سنجند، قدرت مقابله سیستم را با اختلال برآورد می کنند، شیوه های رویارویی را با اختلال نظاره می کنند و در نهایت برای فعالیت هایی نظیر موقعیت مشابه، دستور کاری صادر می شود تا از بروز اختلال در آینده جلوگیری به عمل آید. به این ترتیب با استقبال از موقعیت پدید آمده، اختلال نیز در فرآیند کار جزئی از شرایطی است که با آن رو به رو خواهند شد. از این رو اختلال یک فرصت مغتنم برای آزمون

ادامه مطلب ...
رهیافت‫هائی برای افراد نوبتکار

ایران بانو دات کام. امروزه بسیاری از سیستم‫های تولیدی در دنیا به صورت شیفتی مشغول به کار هستند که به تبع آن توجه به وضعیت کارکنان نوبتکار اهمیت ویژه‫ای پیدا می‫کند. سیستم نوبتکاری عبارت است از دوره‫های زمانی که در ۲۴ ساعت شبانه روز افراد مشغول انجام وظیفه هستند یعنی ۸ ساعت شیفت صبح، ۸ ساعت شیفت عصر و ۸ ساعت شیفت شب یا دو شیفت ۱۲ ساعته و. شرکت ما نیز از جمله کارخانه‫هائی است که به صورت شیفتی مشغول به فعالیت است و فرایند های تولیدی و برخی بخشهای پشتیبانی آن از نظر اقتصادی و فن آوری بدون استمرار ۲۴ ساعته امکان پذیر نمی‫باشد، لذا ضروری است که بخش

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه