دانش مدیریت

عوامل مؤثر در روند کار یک مدیر جدید

ایران بانو دات کام. صد روز نخست کار هر مدیری بحرانی ترین زمان کاری وی در محل کار جدیدش است. کارکنان سازمان با نگاه تیزبینانه، به دنبال تحقق خواسته‌های ذهنی و ساختار تیم های کاری مورد دلخواه، شیوه های رهبری، نقاط ضعف، ماهیت و شخصیت مدیر عامل جدید هستند. از این رو به هنگام تصدی مدیریت در یک سازمان برای جلوگیری از هر گونه اشتباه در بدو شروع کار نباید شدت عمل به خرج دهید و به جای اقدامات شتابزده توان خود را بر اولویتهای کاری متمرکز نمائید. در ضمن از همان شروع کار به خاطر داشته باشید که این اولویتها چه وقت و چگونه باید جهت نیل به اهداف تعیین شده ر

ادامه مطلب ...
عامل‌های مهم شکست نوآوری

ایران بانو دات کام. در حالی که به احتمال زیاد قادر به محاسبه دقیق درصد شکست نوآوریهای تجاری نیستیم ولی توافق عمومی براین است که می توانیم چنین فرضی را بپذیریم. پس از چندین سال تحقیق و مشاهده، دلایل مشابهی برای به نتیجه نرسیدن نوآوریها به دست آمده است. ● در اینجا ۱۰ عامل مهم شکست نوآوری ذکر می شود:. ۱) نبود فرهنگی که از نوآوری حمایت کند؛. ۲) احساس مالکیت نکردن و از آن خود ندانستن سازمان توسط مدیران؛. ۳) فقدان یک فرایند گسترده و فراگیر جهت نوآوری؛. ۴) تخصیص ندادن منابع کافی برای این فرایند؛. ۵) عدم ارتباط بین پروژه ها و طرحها با استراتژی سازمان؛

ادامه مطلب ...
طراحی کانون ارزیابی مدیران

ایران بانو دات کام. کانون یا مرکز ارزیابی مدیران که بعضاً فناوری مرکز ارزیابی نیز نامیده می شود، نه یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی، بلکه یک رویکرد (یا فرایند) ارزیابی است. این رویکرد، به ارزیابی گروهی از شرکت کنندگان (داوطلبان) توسط تیم ارزیابان با استفاده از تمرینات و آزمونهای متنوع دلالت دارد که برای انتخاب افراد واجدشرایط برای تصدی مناصب عمدتاً مدیریتی استفاده می شود. در این مرکز ارزیابان با درنظر گرفتن معیارهای خاص مشاغل، تصمیمات لازم را درخصوص گزینش، ارتقا و یا راههای بهبود توانمندیهای مدیریتی داوطلبان اتخاذ می کنند. به این ترتیب، کانون ار

ادامه مطلب ...
ضرورت های مدیریت ریسک

ایران بانو دات کام. تحولات اخیر در نظام راهبری شرکتی نشانه هایی از تاکید بر مدیریت ریسک بنگاه دارد. راهبری شرکتی انتظارات سهامداران از اعضای هیات مدیره را تشریح می کند؛ رویکردهایی را که شرکت ها نسبت به ریسک پذیرفته اند و توسعه افشای رویه های مدیریت ریسک را تشریح می کند. در حال حاضر نظام راهبری شرکتی است که اجزای اصلی مدیریت ریسک بنگاه را شکل می دهد. رویه های خوب هیات مدیره و نظام راهبری شرکتی برای یک مدیریت ریسک بنگاه کارا بسیار مهم است. شاید بتوان گفت اساساً نظام راهبری شرکتی به دنبال آن است که مبانی توانمندی را هم برای مدیریت و هم نظارت ف

ادامه مطلب ...
ضرورت تحول درمشاوره مدیریت

ایران بانو دات کام. در سالهای اخیر، تغییروتحولی معنی دارکه بتوان آن راشایسته"مشاوره مدیریت"دانست درکشور رخ نداده و یا لااقل نتایج و ارزیابی آنچه که بتوان آن رانوعی تحول وتحرک دراین حوزه نامید هنوز به طور شفاف در دسترس قرارنگرفته است. اگر بخواهیم نگاهی گذرا به مهمترین تحولات در حوزه و حرفه مشاوره مدیریت در سالهای اخیربیندازیم، فهرستی محدود شامل موارد زیر را پیش روی خود خواهیم داشت:. ▪ اجرای برخی طرحهای کلان توسط مراکز علمی و دانشگاهی. ▪ گسترش خدمات مشاوره در زمینه مدیریت کیفیت و استانداردهای EFQM,ISO. ▪ عارضه یابی واحدهای صنعتی و طرحهای یارانه‌

ادامه مطلب ...
صد نکته در مدیریت تغییر

ایران بانو دات کام. امروزه تغییر مهم ترین عامل موثر در مدیریت کسب و کار موفق محسوب می شود. سازمان ها و افراد شاغل در آنها بایدنگرش مثبتی نسبت به مساله تغییر داشته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امروزی را حفظ کنند. عدم توجه به یک روند در حال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد. این مقاله به مدیران می آموزد که برای بقای خود چگونه همواره یک گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین کنند، و رهبری یک پروژه تغییر را بر عهده بگیرند. این مقاله در قالب۱۰۰ نکته کلیدی طراحی شده و به مدیران توصیه می شود علاوه بر مطالعه دقیق ب

ادامه مطلب ...
شیوه های رویارویی با خشم در مدیریت

ایران بانو دات کام. مدیران به جهت شیوه های کاری خود که در پی انجام کار با مشارکت دیگران و بوسیله دیگران هستند بیشتر گرفتار خشم و عصبانیت می شوند . مهارت انسانی یکی از ضروریات شغل یک مدیر به شمار می آید و برای این منظور لازم است مدیران از جنبه های گوناگون مهارت برخورد با خشم آگاهی دقیق تری داشته باشند . این مهم در سایه شناخت حالتها و هیجانات مختلف خود و زیردستان و چگونگی مواجهه با آن به دست می آید . ● موقعیت هایی که باعث عصبانیت می شود. بطور کلی موقعیت هایی که موجب عصبانیت می گردند را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :. ۱- زمانی که فرد به نوع

ادامه مطلب ...
شناخت مبانی مدیریت تغییر

ایران بانو دات کام. سازمانهای صنعتی و بازرگانی نظامهایی اجتماعی ـ فناوری هستند. خرده ـ نظامهای اجتماعی به خاطر تولیدفناوری ، عامل اصلی نیل به رشد محسوب می شوند. بهره برداری ثمربخش و درست از خرده ـ نظامهای سازمانی فناوری در گرو آن نوع از رهبری و تصمیم گیری است که سبب تحکیم رسالت سازمان می شود. مناسبات متقابل بین خرده نظامهای اجتماعی و فناوری ، هم به طور مستقیم بر فرهنگ سازمان اثر می گذارند و هم بخشی مهم از آن به شمار می روند. این فرهنگ به مرور زمان و بر اثر تغییر اصول ارزشی جامعه تغییر می کند. در سالهای اخیر مدیریت کیفیت جامع در تغییر فرهنگ

ادامه مطلب ...
شما بخوانید ، مدیران هم

ایران بانو دات کام. ●آفریدن آینده. یکی از نشانه های نبوغ منحصر به فرد »والت دیسنی«، فیلمساز مشهور سینمای آمریکا، این بود که از جنبه های ادراکی گوناگونی به یک موضوع نگاه می کرد. یکی از دستیاران او موضوع را به خوبی توضیح داده است: ». در اصل ما سه والت دیسنی مختلف داشتیم: والت دیسنی »خیالپرداز«، والت دیسنی »واقع بین« و والت دیسنی »منتقد«. ما هرگز نمی دانستیم که کدام والت دیسنی در جلسه حضور دارد. «. والت دیسنی نه تنها از فراست برخوردار بود، بلکه در زمینه فرایند خلاقیت و برنامه ریزی موثر مستلزم هماهنگی سه زیر فرایند خیالپرداز، واقع بین و منتقد اس

ادامه مطلب ...
شرکتهای دولتی درپیچ وخم های مدیریت

ایران بانو دات کام. علی رغم بحث های گسترده و طولانی خصوصی سازی، رهاسازی اقتصادی و کوچک سازی دولت، کماکان مجموعه بزرگی از واحدهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی وابسته به دولت وجود دارند که تحت عنوان شرکتهای دولتی و یا وابسته و تابعه به دولت فعالیت می نمایند. نقش این موسسات در اقتصاد کشور بسیار اثرگذار و بااهمیت است و نمی توان این مجموعه را به عنوان زائده ای بر پیکره دولت انگاشت. آنچه ضرورت طرح این مقدمه را موجب شده است، پرداختن به پیچیدگی های ساختاری و اجرایی مرتبط با این مجموعه اقتصادی است که امید می رود بتوان در این گفتار تاحدی آن را مورد

ادامه مطلب ...
شبیه سازی؛ کمک به مدیران برای تصمیم گیری

ایران بانو دات کام. تصمیم گیری برای استفاده کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی برای هر مدیری، امری ضروری است . از این رو، مدیر همیشه در صدد است تا بیشترین بهره‌وری را از امکانات و منابع خود برای دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده، محقق سازد. شبیه سازی (Simulation)می‌تواند به عنوان یکی از تکنیکهای موَثر و پرقدرت مدیران امروزی مورد استفاده قرار گیرد. شبیه سازی تقلیدی از عملکرد یا سیستم واقعی با گذشت زمان است که گذشته از اینکه با دست یا به وسیله کامپیوتر انجام می شود، به ایجاد ساخت تاریخچه سیستم و بررسی آن به منظور دستیابی به نت

ادامه مطلب ...
شایسته سالاری

ایران بانو دات کام. اشاره شایسته سالاری یا شایسته محوری اگرچه مفهومی رایج و تاحدودی شناخته شده در ادبیات مدیریتی جامعه ماست، ولی اهمیت و حساسیت موضوع بویژه درجهان فشرده و رقابتی امروز ایجاب می کند که این مفهوم بار دیگر از ابعاد گوناگون موردتحلیل و نقد و ارزیابی قرار گیرد. در نخستین بخش میزگرد که در شماره گذشتـــه به آگاهی شما رسید، صاحبنظران شرکت کننده در بحث ضمن بیان دیدگاهها و نظرات خود و پاسخگویی به محورهای مطرح شده بر نکات ذیل تاکید داشتند:. یک فردشایسته به خودی خود نمی تواند برای سازمان نقشی موثر ایفا کند و اثربخش باشد؛ مگراینکه سازمان شرا

ادامه مطلب ...
سیمای دیگری از مدیریت ژاپنی

ایران بانو دات کام. کارکنان ژاپنی اغلب زیاد مایل نیستند که طرح و برنامه های سطوح بالای رهبری را به خاطر ترس از ایجاد تعارض رد کنند و لذا به شدت متقاعد می شوند که با گروه تصمیم گیر همخوانی کنند. در شرکتهای ژاپنی غالب تصمیمها در راس سازمان اتخاذ می شود و سپس به سایر قسمتها تحمیل می گردد. برای یک کارمند ژاپنی بسیار اندوه بار خواهد بود که چیزی برخلاف آنچه مدیر ارشد وی در جایگاه بالاتری می داند، اظهار کند. یک کارمند ساده ژاپنی در مقابل مدیر خود نمی ایستد و با او رودررو مخالفت نمی کند. یکی از چشم اندازهای منفی مدیریت ژاپنی نظام استخدامی آن است. ارتقا

ادامه مطلب ...
سیسیفوس های دنیای مدرن

ایران بانو دات کام. در ادبیات اساطیری یونان آمده است که سیسیفوس خدای یکی از شهرهای یونان باستان بود و بر اثر گناهی دیگر خدایان یونان را برآشفت. خدایان نیز او را به مجازاتی ابدی محکوم کردند. به موجب این مجازات سیسیفوس باید سنگی عظیم را روی قله کوهی بلند قرار می داد. سیسیفوس هر روز سنگ را تا نوک قله هل می داد، اما وقتی سنگ به قله می رسید از بالای کوه به سمت پایین باز می گشت و مجازات سیسیفوس دوباره تکرار می شد. مجازات ابدی برای سیسیفوس همچنان باقی ماند و سیسیفوس هر روز این سنگ را با زحمت بسیار به قله می رساند، اما سنگ به سوی دامنه کوه باز می غ

ادامه مطلب ...
سیستم های اطلاعات مدیریت

ایران بانو دات کام. سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت به مطالعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان می پردازد. سیستم اطلاعاتی، سیستمی متشکل از شبکه ای از کانال های ارتباطی است که در سازمان مورد استفاده قرار می گیرند. اجزای سیستم اطلاعاتی ، جمع آوری و دستکاری داده ها و اطلاعات را انجام می دهند. این اجزاء شامل سخت افزار، نرم افزار، افراد، سیستم های مخابراتی و داده هاهستند. فعالیت هایی که در این زمنیه صورت می گیرند، عبارتند از: ورود داده ها، پردازش داده ها به اطلاعات ، ذخیره سازی داده ها و اطلاعات و تولید خروجی هایی نظیر گزارشات مدیریتی. ح

ادامه مطلب ...
سیستم جامع اطلاع رسانی سازمانی

ایران بانو دات کام. امروزه اتکای روز افزون به فعالیتهایی که مستقیماً با تولید ، توزیع وکاربرد اطلاعات مرتبط است و مدیریت عالی شرکتها را از نظر اطلاعاتی پوشش می دهد ، چهره متفاوتی به آن بخشیده و مفاهیم جدیدی نیز برای توصیف مشخصات نوین و شاخص های پیچیده شرکتها به کار رفته است . در واقع همه چیز وابسته به اطلاعات آن هم از نوع تراز اول آن شده است . در حال حاضر سلطه انفورماتیک در بعضی شرکتها به حدی رسیده است که شاخصها و نهادهای درونی تحت تأثیر آن قرار گرفته و آنچه که انقلاب اطلاعات نامیده می شود ، از نظر گستردگی و نفوذ ، واقعیت جهانی پیدا کرده است

ادامه مطلب ...
سیستم ۵S

ایران بانو دات کا��. سیستم ۵S، برای اولین بار در کشور ژاپن شکل گرفت. ولی ایده اولیه این سیستم، ژاپنی نمی باشد. ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم، برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ و آغاز زندگی جدید در مطالعات و بازدیدهای خود در برخی از صنایع آمریکا با پدیده HOUSEKEEPING یا خانه داری صنعتی که شامل نظافت، بهداشت، نظم و ترتیب، رعایت کامل ایمنی و جلوگیری از حوادث بود آشنا شدند. آنها با الگوبرداری از این پدیده، با توجه به فرهنگ حاکم بر کشورشان به ابداع و توسعه سیستم ۵S ژاپنی که برای بهسازی و آراستگی محیط کار می باشد در کشور خود پرداختند. هر یک از این ک

ادامه مطلب ...
سه وجهی کردن مدیریت عملکرد اثر بخش

ایران بانو دات کام. ● چکیده. مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از نظام‌های مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در بهبود عملکرد کارکنان و همسویی عملکرد آنان با اهداف کلان سازمانها و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانها ایفا می‌نماید. اما طراحی، استقرار و اجرای این نظام، بدون جلب حمایت مدیریت ارشد هر مجموعه، نه تنها ضمانت اجرایی نظام طراحی شده را زیر سوال خواهد برد، اثربخشی آن را نیز کاهش می‌دهد. در این مقاله، سعی شده با استفاده از نتایج کسب شده از مطالعات و تحقیقات انجام شده در تعدادی از شرکتهای مجهز به نظام مدیریت عملکرد، نقش حمایتهای مدیریتی، طراحی برنامه و

ادامه مطلب ...
سطوح مختلف مدیریت

ایران بانو دات کام. مدیریت یکی از جنبه های بسیار مهم در زندگی اقتصادی است و با کسانی سر و کار دارد که درگیر مدیریت کردن سرمایه گذاری ها و تشکیلات اقتصادی هستند. هر کجا که برای برآورده کردن نیازها، به تلاش انسانی نیاز باشد، مدیریت لازم است. مدیریت فعالیت های انسان را با استفاده هماهنگ و متعادل از منابع تنظیم و تعدیل می کند. چه این تشکیلات یا سرمایه گذاری اقتصادی به شکل یک خانواده مدیریت شود، چه به شکل یک کلوپ یا بنگاه، شرکت یا موسسه بازرگانی و اقتصادی، ویژگی های تجاری و کاری مدیریت یکسان است. قدرت ها و مقام های رده بالاتر مثل مدیرعاملان، روسا

ادامه مطلب ...
سخنرانی اثربخش

ایران بانو دات کام. بسیار مشاهده شده که مدیران کارآمد، فعال و پرتلاش به جهت اینکه نتوانسته اند حاصل فعالیتهای خود را با بیانی رسا و شیوا برای مخاطبان طرح کنند، در کارهای خود موفقیت چندانی نداشته اند. پرواضح است که اگر یک مدیر، کلام فصیح، بلیغ و اثرگذار نداشته باشد نمی تواند آنچنان که باید و شاید در عرصه های رقابت، نقد، پرسش و پاسخ و گزارش دهی موفق باشد و این یعنی ناکامی یک مدیر در تحقق کامل اهداف فردی و سازمانی. اهمیت این نکته که یک مدیر چگونه یک بیان و سخنرانی اثربخش داشته باشد برکسی پوشیده نیست. گفتار، کلام و سخن شما می تواند معجزه کند. یک

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه