دانش مدیریت

اصول و مبانی برنامه ریزی

ایران بانو دات کام. ● مقدمه. در بحث وظایف مدیریت از پنج وظیفه اصلی سخن به میان آمده است :. ۱) برنامه ریزی Planning. ۲) سازماندهی Organizing. ۳) به کار گماردن Staffing. ۴) رهبری / هدایت Directhing. ۵) نظارت / کنترل control. البته غیر از تقسیم بندی فوق نویسندگان مختلف تقسیم بندیهایی دیگری نیز ارائه داده‌اند برای نمونه لوترگیولیک وظایف هفت گانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به شرح ذیل برای مدیریت بیان کرده است :. ۱) برنامه ریزی Planning. ۲) سازماندهی Organizing. ۳) به کار گماردن Staffing. ۴) هدایت Directing. ۵) هماهنگ کردن Coordinati

ادامه مطلب ...
اصول مدیریت دولتی

ایران بانو دات کام. ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است. معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد میکنند که برای فرد یا افرادی بیشترین

ادامه مطلب ...
اصول مدیریت

ایران بانو دات کام. اصل، مجموعه دستور العملهایی است که هنجارهای رفتاری را کنترل می کند و تحت نظم قرار می دهد. اصل آغاز حرکت است و قبل از حرکت باید آنها را کنترل کرد مانند اصول راهنمایی و رانندگی که از قبل خود را برای حرکت آماده می کنیم مانند تنظیم آینه و صندلی و کمربند و. ● اما مفهوم مدیریت:. بهتر است پیش از تشریح مطالب، نخست تعریفی از واژه مدیریت و معانی پیچیده وابسته به آن ارائه شود. در این مورد شاید نخستین پرسشی که در بسیاری از نشست های آموزشی در حیطه مدیریت مطرح می شود مربوط به چگونگی طبقه بندی کردن این مفهوم است. عده ای مدیریت را به جهت

ادامه مطلب ...
استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، روشی نوین در مدیریت پروژه‌ها

ایران بانو دات کام. یکی از شیوه‌های نوین مدیریت پروژه استفاده از محیط‌های اینترانت، اکسترانت و اینترنت در مدیریت پروژه‌ها می‌باشد. هدف عمده از انجام این کار به‌کارگیری قابلیت‌های بالقوه دنیای گسترده وب جهت مدیریت پروژه و تیم‌های آن است که مزایای بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت. این مزایا را می‌توان هم در سیستم سه عاملی شامل کارفرما، مشاور و پیمانکار و هم در سیستم چهارعاملی شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار و مدیر طرح‌ها مورد استفاده قرار داد. همچنین اجرای پروژه در سیستم چهارعاملی با اعطای خدمات قابل واگذاری به واحدهای خدمات مدیریت صورت می‌پذیرد

ادامه مطلب ...
استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی

ایران بانو دات کام. مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود. این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی

ادامه مطلب ...
استانداردهای کاربردپذیری

ایران بانو دات کام. بیش از دودهه از طرح مبحث کاربردپذیری می گذرد. مبحثی که فصل مشترک موضوعهایی نظیر «کیفیت در استعمال»، «طراحی انسان/ کاربرمدار»، «ممیزی فرایندها و سیستم های نرم افزاری»، «طراحی وب» و غیره است. مقاله حاضر سعی دارد تا با روشن کردن مفهوم کاربردپذیری، استانداردهای آن را نیز مورد بررسی قرار داده و اهمیت موضوع را به خواننده منتقل سازد و نشان دهد که درحال حاضر یکی از مهمترین عوامل در طراحی محصولات جدید، کاربردپذیری و استانداردهای مربوطه هستند. در شرایطی که مشتری گرایی و توجه به نیازهای اول، شعار و هدف کلیه سازمانها، نهادها و بنگاههای

ادامه مطلب ...
اساس یک تیم کاری

ایران بانو دات کام. یک تیم عبارت است از یک نیروی پویا که چند نفر را برای انجام یک کار یا پروژه مشترک دور هم جمع کرده است اعضای یک تیم درباره دیدگاههای خود بحث می کنند. طراح ها را بررسی می کنند، تصمیم می گیرند و برای رسیدن به هدف کار می کنند. تیم ها زمانی بوجود می آیند که نیاز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و . افراد مختلف برای رسیدن به یک هدف لازم باشد. همه تیم های موفق با چند ویژگی اصلی توصیف می شوند: رهبری قوی و تأثیرگذار، تعیین دقیق اهداف، قوانین و دستورات شفاف، توانایی سریع عمل کردن به طوریکه در کمترین زمان دستورات و خواسته ها برآورده شوند

ادامه مطلب ...
از ارکان مهم مدیریت، سبک های آن است

ایران بانو دات کام. انتخاب روش مدیریت از طرف فرد مدیربا خواسته سازمان ‘موقعیت زمانی‘ شخصیت فرد مدیر و . بستگی دارد. هر اندازه دستورالعمل های سازمان محدوده ای برای فرد مدیر ایجاد کند، در واقع سبک مدیریت او قبلا تعیین نموده است. در چنین حالتی فرد مدیر از اعمال نظر و به کارگیری ابتکارات فردی به دور خواهد ماند. علاوه بر این، هر آینه در امر مدیریت، ملاک ها و موازین سازمان دخل و تصرف ننمایند، امکان دارد ‘که موقعیت زمانی‘ از نظر بحرانی بودن اوضاع جوی جامعه ای که موسسه در آن قرار دارد و یا موقعیت خاصی که در خود دستگاه حاکم است، در تعیین روش های مدیر

ادامه مطلب ...
ارزیابی هیئت‌های مدیره (عوامل و استانداردهای جدید)

ایران بانو دات کام. اگرچه در یک نگاه ساده به عملکرد یک سازمان (یک واحد صنعتی و یا در مقیاس بزرگ‌تر یک مجموعه صنعتی و یک شرکت)، ممکن است نقش هیئت‌های مدیره چندان چشمگیر به‌نظر نرسد، اما به صراحت باید گفت که موفقیت و یا عدم موفقیت هر سازمان و یا شرکتی در بلندمدت به قدرت و نحوه عملکرد هیئت‌مدیره آن بستگی دارد[۱]. تجزیه و تحلیل‌های متعددی که به‌ویژه در چند سال اخیر بر روی عملکرد شرکتها و سازمانهای موفق و ناموفق جهان انجام گرفته است، باعث پدیدآمدن پارادایم جدیدی در هزاره نوین شده است:. «هیئت‌های مدیره بزرگ‌ترین چالش و تهدید برای بقای سازمان تحت رهبر

ادامه مطلب ...
ارتباطات‌ غیرکلامی‌

ایران بانو دات کام. برخی‌ از آدم‌ها با قراردادن‌ کف‌ دست‌ بر سینه‌ و پایین‌ آوردن‌ مختصر سر، به‌ دیگران‌ اظهار ارادت‌ و دوستی‌ می‌کنند. این‌ یک‌ عمل‌ ارادی‌ است‌ که‌ فرد براساس‌ قراردادهایی‌ که‌ در اجتماع‌ او وجود دارد پیامی‌ را می‌فرستد. ممکن‌ است‌ شما با فردی‌ شروع‌ به‌ صحبت‌ کنید و ببینید که‌ رنگ‌ رخسار او بتدریج‌ سرخ‌ می‌شود. از این‌ سرخ‌ شدن‌ صورت‌ او نیز پیامی‌ دریافت‌ می‌کنید. اما در اینجا فرستنده‌ این‌ پیام‌، پیام‌ خود را به‌ صورت‌ غیرارادی‌ می‌فرستد. از همین‌ دو مثال‌ ساده‌ می‌توان‌ دریافت‌ که‌ پیام‌های‌ غیرکلامی‌، هم‌ ارادی‌ و هم

ادامه مطلب ...
ارتباط بین مدیریت کیفیت و مدیریت دانایی

ایران بانو دات کام. ارتباط ببن دانایی و کیفیت در بسیاری از مراجع در حد اظهار نظر دیده می شود . مانند:. "بسیاری از فعالیت­های بهبود، نیازمند خلق دانایی جدید در سازمان هستند. همچنین دمنیگ گفته است که "بهترین تلاش­ها و سعی زیاد، در صورتی که بر مبنای دانایی بنا نشود، تنها منجر به عمیق­تر شدن چاله­ای که اکنون در آن هستیم، می­شود" بنابراین، فهم دانایی، نقش کلیدی در فهم فعالیت­های بهبود سازمانی دارد. بنیان­گذاران مدیریت کیفیت، به نقش دانایی در فعالیت­های بهبود اشراف داشتند. از سوی دیگر، هدف اصلی مدیریت کیفیت و مدیریت دانایی، مشابه است : خلق دانایی

ادامه مطلب ...
اداره یک جلسه تجاری موثر

ایران بانو دات کام. جلسات خود را چگونه پر بارمی کنید ؟ در طول جلسه، آیا بیشتر بر روی صورت جلسه تمرکز دارید یا بیشتر به رؤیاهایتان فکر می کنید؟ بسیاری از مطالعات نشان داده است که در جلسات اتلاف وقت، بیشتر از هر فعالیت بازرگانی دیگر صورت می گیرد . تخمین زده شده است که مردم نزدیک به ۲۰ تا ۴۰ درصد وقتشان را (در مورد مدیران بالاتر بسیار بسیار بیشتراست ) در جلسات می گذرانند و جلسات فقط حدود ۵۰ درصد موثرند . اولین مرحله در بهبودی کارایی جلسات تجاری این است که بپذیرید جلسه تلاشی است در پرتوتشریک مساعی . این همان تعریف از جلسه است : فعالیتی تیمی در مکا

ادامه مطلب ...
اخلاق واقعی سازمانی؛ مزیتی استراتژیک

ایران بانو دات کام. اخلاق را شعبه ای از فلسفه و بخشی از علوم هنجاری می دانند، و مانند سایر علوم از همان مبانی استدلال منطقی پیروی می کند. باتوجه به اهمیتی که اخلاق برای تعاملات انسانی در طول تاریخ مدرن دارد، فیلسوفان متقدم همواره آن را در کانون اندیشه قرار داده اند. به این خاطر و به خاطر سهم مستمری که اخلاق در تعالی دانش و علوم داراست، آن را با نظریه‌های مدیریت نیز مرتبط کرده است. بدین ترتیب اصول اخلاقی همواره تاثیر عمیقی در حوزه های متعدد مدیریت مانند مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول، مدیریت بازاریابی و مسئولیت پذیری بنگاهی داش

ادامه مطلب ...
اثر بخشی پژوهشی _چالشها و راهکارها

ایران بانو دات کام. ● مقدمه:. ریشه های توسعه نیاقتگی علمی متعدد و عوامل آن در دهه های اخیر نیز قابل احصاء است. لیکن تمرکز فعلی این بحث بر این است کهِ؛ به رغم فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه ، چرا سرمایه گذاریهای انجام شده اثر بخشی مطلوبی ندارد !؟ وعلیرغم دروندادهای تحقیقات (INPUT )؛ شامل سرمایه های مادی و به خصوص سرمایه معنوی_ یعنی انگیزه های علمی و مغزهای متفکر و پر استعداد، چرا برونداد (output ) مجموعه تحقیقاتی کشور ( به معنای اثر بخشی آن ) وضع مطلوبی ندارد؟ این مقاله به هیچ وج

ادامه مطلب ...
اتوماسیون اداری

ایران بانو دات کام. ورود رایانه و تجهیزات گسترده و متنوع آن امکانات نوین و قابل توجهی را در اختیار ساکنین این کره پرهیاهو گذاشت. امروزه این تحولات در روابط اداری، نقش عمده‌ای بازی می‌کند. چنانکه دیگر روش‌های سنتی آرشیو و زونکن‌ها و پرونده‌های پرحجم و خاک گرفته جذابیت و کارائی چندانی ندارد. با این وجود و فراهم آمدن تجهیزات و امکانات مدرن اداری توسط شبکه‌های رایانه و نرم‌افزارهای خاص آن، هنوز در بسیاری از ادارات و سازمان‌ها برای یافتن یک پرونده از انبوه پرونده‌های بایگانی شده در میان غبار و کهنگی باید ساعت‌ها زمان صرف کرد. در حالی‌که سیستم‌ها

ادامه مطلب ...
آنچه از رهبران تغییر و تحول آموخته‌ایم

ایران بانو دات کام. ‌در این مقاله رویکرد به آموزش رهبران تغییر و تحول که در پنج سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است مرور می‌شود. داده‌هایی که برای ارزیابی این رویکرد به کار رفته‌اند مرور شده و عناصر مهم برنامه آموزشی نیز توصیف شده است. در پایان مسائل پژوهشی در دست اقدام نیز ارزیابی و مشخص می‌شود. در مورد بهترین رهبرانی که داشته‌‌اید فکر کنید. این افراد ممکن است یک سرپرست‌، یک معلم‌، یک مربی ورزشی و یا هر کس دیگری باشند که شما آنها را رهبر می‌دانید. برای چند دقیقه به چیزهایی فکر کنید که آنها داشته‌اند و به این دلیل شما آنها را به عنوان رهب

ادامه مطلب ...
آموزه‏هایی از بهترین شرکت‏های ناشناخته جهانی

ایران بانو دات کام. تفکر غالب برای تحلیل چگونگی شکل‏گیری و محتوای استراتژی شرکتهای کوچک و متوسط بر محور‏هایی استوار است که شکل‏گیری استراتژی ها را، حاصل انفعال و یا انباشت تدریجی تجربیات مدیرانی می پندارند که غالبا مالک شرکتها نیز هستند. آشکار شدن رهبران بزرگ جهانی در بازارهای تخصصی کوچک،بازنگری در نگرشهای مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط را ضروری ساخته است. شرکتهای کوچک گمنامی وجود دارند که از مفروضات مدیریت نوین پیروی نمی‏کنند و در عین حال رهبران پرمنفعت بازارهای خویش هستند. آنان استراتژی های دگرگونه‏ای را به‏کار می‏گیرند که مهمترین مشخصه آنها

ادامه مطلب ...
آسیب شناسی مدیریت دولتی

ایران بانو دات کام. مرور تاریخ همواره درس های بزرگی را برایمان به ارمغان می آورد. به طور مثال وقتی به تاریخ شفاهی و مکتوب کشورمان در زمان جنگ تحمیلی می نگریم به روایت هایی از مدیریت و رهبری بر می خوریم که در وهله اول شاید ورای تصور به نظر آید اما خوشبختانه مثالهای عینی آن هنوز از بین نرفته است. به سرگذشت رهبرانی می رسیم که فارغ از نام و نشان همواره به هدف مقدس خویش اندیشیده تا آنجا که حتی از اهداء ارزشمندترین دارائی های شخصی در این راه واهمه ای نداشتند. نه تنها به دنبال کسب هیچ مزیتی برای خود و و ابستگان نبوده بلکه حتی از آن نیز می گریختند. پس

ادامه مطلب ...
آزمون شخصیت

ایران بانو دات کام. آزمون شخصیت در اغلب شرکت هایی که منصفانه قصد استخدام افراد شایسته و البته متناسب با نیازهای شغل را دارند، همواره دغدغه‌هایی پیرامون تناسب شاغل و شغل وجود دارد. در طول عمر دانش مدیریت، پژوهشگران و بویژه روان‌شناسان صنعتی، تلاش کرده اند با ابداع آزمون های مختلف، به سازمان ها در انتخاب گزینه‌های بهتر کمک کنند. به نظر شما آیا این گروه از پژوهشگران و مشاوران موفق بوده اند؟. تا جایی که می دانم در سازمان های برتر، دوران انجام تست هوش و امثال آن دیگر به سر آمده است و عمدتاً رویکردهای مبتنی بر شایستگی جایگزین شده اند. با این وجود

ادامه مطلب ...
آدکار Adkar، روشی شگفت‌انگیز در مدیریت تغییر

ایران بانو دات کام. مدل آدکار به‌وسیله پروسی پس از تحقیق و پژوهش بر روی بیش از ۳۰۰ شرکتی که در حال اجراء پروژه‌های تغییر بودند طرای شده است. این مدل در طول تغییر به‌عنوان ابزار هدایت کننده عمل می‌کند. پنج گام اصلی مدل آدکار به این ترتیب است. ۱) Awareness (آگاهی از نیاز برای تغییر). ۲) Desire (تمایل به انجام شدن تغییر). Knowledge (۳ (دانش درباره چگونگی تغییر). ۴) Ability (توانائی برای اجراء مهارت‌ها و رفتارهای جدید). ۵) Reinforcement (تقویت حفظ تغییر همان‌طور که رخ داده است). مدل آدکار می‌تواند در برنامه‌ریزی مؤثر برای یک تغییر جدید و یا تشخیص

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه