بارداری و زایمان

درمان واریکوسل با طب سنتی

ایران بانو دات کام. اغلب. مردم با بیماری واریس آشنا هستند؛ اما با انواع آن. آشنایی ندارند؛ چرا که معمولاً تصور بر این است که واریس. فقط در پا اتفاق می افتد. اما واقعیت این است که واریس به. زبان ساده یعنی گشاد شدن سیاهرگ ها و خراب شدن دریچه. های آنها؛ این مسأله باعث عدم توانایی سیاهرگ ها در. انتقال مطلوب خون به سمت قلب می شود؛ خون جمع شده در سیاهرگ ها، به. تدریج باعث گشاد شدن این رگ ها شده واریس و علامت های آن. مثل درد و . به وجود می آورد. بنابراین هر جا که. سیاهرگی وجود داشته باشد؛ احتمال بروز واریس هم وجود دارد. یکی از این جاها، بیضه است.

ادامه مطلب ...
سوالات رایج پس از عمل واریکوسل

ایران بانو دات کام. 1- پس از عمل از کی میتوان راه. رفت؟ حدود چند ساعت پس از عمل می. توانید روی تخت بنشینید و پاها را از لبۀ تخت. آویزان کنید و سپس با کمک همراه راه بروید. ولی بهتر است. تا 48 ساعت اول بعد از عمل فعالیت محدود داشته و فقط در موارد ضروری(مثلا. برای رفتن به دستشویی) از جای خود حرکت کنید. 2- رژیم غذایی پس از عمل. چیست؟ حدود هشت ساعت پس از عمل. می توانید بتدریج از مایعات استفاده کنید . چنانچه. از بیهوشی عمومی برای شما استفاده شده است ، بهتر است. غذاهای معمولی را از روز بعد شروع کنید. 3- پس از عمل چند روز. باید بستری بود؟چنانچه مشکل. خ

ادامه مطلب ...
ارزیابی مرد نابارور با آزمایش اسپرموگرام:

ایران بانو دات کام. <!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} . shape {behavior:url(#default#VML);}</style><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText

ادامه مطلب ...
آزمایش اسپرم اولین آزمایش ناباروری

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
بررسی آزمایش اسپرموگرام ” آنالیز اسپرم ”

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
آمادگی لازم قبل از انجام تست اسپرموگرام

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
روشهای نوین در درمان ناباروری:

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
آزواسپرمی

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
نازایی چیست؟

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
بررسی ساختمان و آناتومی اسپرم

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
فمارا ( femara )

ایران بانو دات کام. قرص فمارا ( femara ) در واقع قرص وارداتی قرص لتروزول است لتروزول نسل سوم مهار‌کننده‌های آروماتاز بوده که در درمان سرطان پستان به�� کار می‌رود ولی هم اکنون برای تحریک تخمک‌گذاری از آن استفاده می‌شود. قرص فمارا به دلیل وارداتی بودن از لتروزول به مراتب قیمت بیشتری دارد و بسیاری از پزشکان معقتد هستن که اثر بهتری بر روی تخمک گذاری دارد و عوارض جانبی کمتری نیز دارد. البته این قرص توسط بسیاری از ورزشکاران هم استفاده می شود و به همین دلیل داروخانه ها این دارو را با نسخه نوشته شده توسط متخصص زنان میدهند. گرد آوری مطالب : iranbanou. co

ادامه مطلب ...
تاثیر قرص لتروزول در بارداری و عوارض جانبی آن

ایران بانو دات کام. هم اکنون بسیاری از پزشکان برای تحریک تخمکد گذاری از قرص لتروزول استفاده میکنند و آن را جایگزین مناسبی برای قرص کلومیفن میدانند. مقایسه کلومیفن و لتروزول. لتروزول به نسبت کلومیفن فولیکولهای بالغ با کیفیت تری را تولید میکند و تعداد فولیکولهای بالغ تولید شده با استفاده از این دارو کمتر از تعداد فولیکولهای بالغ تولید شده با استفاده از کلومیفن است و همین امر باعث کمتر شدن چند قلو زایی به نسبت استفاده از کلومیفن است. همچنین لتروزول باعث ایجاد ضخامت بیشتر اندومتر می شود (به نسبت کلومیفن ) و میزان بارداری نیز در لتروزول بیشتر از کلو

ادامه مطلب ...
متفورمین (گلوکوفاژ) و بارداری

ایران بانو دات کام. متفورمین یک داروی خوراکی ضد دیابت است این دارو در خانمهایی که دچار. تخمدان های چند کیستی شدن و تنبلی تخمدان دارن و به عارضه ناباروری دچار. شدن برای افزایش فعالیت تخمدان بکار می رود از موارد مصرف دیگر این دارو. کاهش وزن است. عوارض دارو. تهوع - استفراغ - نفخ - بی اشتهایی است که در صورت بروز عوارض میتوانید از نوع خارجی ان بنام گلوکوفاژ استفاده نمایید. توجه:. این دارو در افرادی که مشکلات کلیوی و کبدی دارند با احتیاط مصرف شود. گرد آوری مطالب : iranbanou. com.

ادامه مطلب ...
هیستروسالپنگوگرافی(عکس رنگی رحم)

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
نشانه ای فیبروم رحم و راههای درمان آن

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrapped

ادامه مطلب ...
تشخیص میوم رحمی (فیبروم) و راههای درمان آن

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
میوم (فیبروم) چیست؟ علائم و عوارض آن چیست؟

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
PCT (تست بعد از نزدیکی )چیست و چه به علت انجام می شود؟

ایران بانو دات کام. <!--[if gte mso 9]><xml>. <w:WordDocument>. <w:View>Normal</w:View>. <w:Zoom>0</w:Zoom>. <w:TrackMoves/>. <w:TrackFormatting/>. <w:PunctuationKerning/>. <w:ValidateAgainstSchemas/>. <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>. <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>. <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>. <w:DoNotPromoteQF/>. <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>. <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>. <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>. <w:Compatibility>.

ادامه مطلب ...
جنین‌های ناهنجار در روش‌های جدید IVF حذف می‌شوند

ایران بانو دات کام. در زوجینی که به روش IVF باردار می شوند می‌توان قبل از انتقال جنین به رحم. مادر سلول جنینی را از نظر تعدا کروموزوم یا ناهنجاری‌های ژنتیکی شناخته. شده بررسی کرد و در صورت وجود ناهنجاری از انتقال این گونه جنین‌ها خودداری. می‌شود. ارتباط بین تخمک و سقط مکرر در کشور ما سن خانم‌ها هنگام بارداری بالا رفته. و این اتفاق اجتناب ناپذیر حدود ۶۰ سال پیش در اروپا و آمریکا هم افتاده. است. با اشاره به اینکه ارتباط بین ایجاد یک فرزند سالم و باروری سالم با. فرایندهای ژنتیکی بسیار مهم است امروزه به مدد تکنیک‌های نوظهور برای. ارزیابی بیماری‌های

ادامه مطلب ...
برای چه کسانی روش آی وی اف (ivf) انجام می شود

ایران بانو دات کام. IVF. یکی از پیشرفتهای شگفت انگیز در علم ناباروری است که تحت عنوان باروری در. محیط آزمایشگاه شناخته می شود. IVF یعنی کشت تخمک زن و اسپرم مرد در. آزمایشگاه و سپس انتقال آمبریو تشکیل شده از طریق دهانه رحم به داخل حفره. رحم. در. سال 1978 دختری به نام لوئیس براون اولین نوزاد حاصل از عمل IVF متولد. شد. هم اکنون در دنیا سالانه تعداد زیادی از زایمان ها در سال مربوط به. IVF است که نقش مهمی در درمان نازائی ایفا می کند. برای چه کسانی روش درمانی IVF انتخاب می شود ؟. 1. مشکلات لوله های رحمی :. در خانم هایی که لوله های رحمی بسته باشد چ

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه