وقتی کسی رو دوست داری

ایران بانو دات کام
وقتی کسی رو دوست داری,
ـ وقتی کسی رو دوس داری،حاضری جون فداش کنی
ـ حاضری دنیارو بدی،فقط یه بار نیگاش کنی
ـ به خاطرش داد بزنی،به خاطرش دروغ بگی
ـ رو همه چی خط بکشی،حتّی رو برگ زندگی
ـ وقتی کسی تو قلبته،حاضری دنیا بد بشه
ـ فقط اونی که عشقته،عاشقی رو بلد باشه
ـ قید تموم دنیارو به خاطرِ اون می زنی
ـ خیلی چیزارو می شکنی ، تا دل اونو نشکنی
ـ حاضری که بگذری از دوستای امروز و قدیم امّا صداشو بشنوی ، شب از میون دوتا سیم
ـ حاضری قلب تو باشه ، پیش چشای اون گرو فقط خدا نکرده اون ، یه وقت بهت نگه برو
ـ حاضری هر چی دوس نداشت ، به خاطرش رها کنی
ـ حسابتو حسابی از ، مردم شهر جدا کنی
ـ حاضری حرف قانون و ، ساده بذاری زیر پات
ـ به حرف اون گوش کنی و به حرف قلب باوفات
ـ وقتی بشینه به دلت ، از همه دنیا می گذری
منبع : سایت دوستان

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه