فنون مدیریت موفق

ایران بانو دات کام
فنون مدیریت موفق,
چگونگی اداره‌کردن امور فردی، خانوادگی، مجمع‌های گوناگون عمومی و تخصصی، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها مهارتی است که از یک ”مدیر“ انتظار می‌رود و بدین ترتیب می‌توان این قبیل مهارت‌های اجتماعی را ”مدیریت“ نامید. بنابراین از باورهای ما دور نخواهد بود که ”مدیریت را از قدیمی‌ترین حرفه‌های ثبت‌شده در تاریخ“ قلمداد کنیم. لحظه‌ای به این نکته توجه کنید که چه کسی بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین ”مدیر“ در طول تاریخ بوده است؟! تا دریابید که اهمیت مدیریت به‌عنوان یک حرفه شناخته شده در تاریخ آفرینش، بشریت و تمدن تا چه حد می‌باشد.
گذشته از آفرینش، مهارت‌هائی را که در رابطه با مدیریت از هزاران سال پیش تا به امروز به انجام رسیده و در تاریخچه مدیریت به ثبت رسیده‌اند، می‌توان در چهار مورد زیرین خلاصه کرد:
ـ به‌وجود آمدن سازماندهی مناسب
ـ توسعه فلسفه در کار
ـ ارزشیابی به‌کار گماشتن
ـ تأثیرگذاری بر روی دیگران.
صمد جعفری نخجوانی
منبع : جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه