عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

مجموعه : گوناگون
عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

ایران ناز: تعداد 105 نفر از اراذل و اوباشو مزاحمان نوامیس براساس گزارشات مردمی و درخواست برخی نهادها از جمله آموزش و پرورش از محلات شرق و جنوب تهران دستگیر و جمع آوری شدند.

عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

عکس هایی از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس تهران

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه