عنوان انگیزش کارمندان

ایران بانو دات کام
عنوان انگیزش کارمندان,
برای دستیابی به کارکنان خوب و عالی که بتوانند در طول مدت کاربرای سازمان، از حداکثر تلاش و استعداد و تواناییهای خود برای نیل سازمان به اهداف عالیه اش استفاده کنند، نیاز به توجه به علایق و استعدادهای کارکنان و کارمندان موضوع اصلی و مهم به شمار می آید که باید در راس امور قرار گیرد به خصوص در مدیریتهای نوین.
علایق کارمندان بسیار متفاوت است. همان طور که روان شناسان بیان کرده اند، از اولین و ابتدایی ترین نیازها، که همان نیازهای جسمانی است شروع شده وبه عالیترین نیازها (همان نیاز به خود یابی و کمال )که در راس هرم ترتیب نیازهای مازلو ،قرار دارد ختم می شود؛ و نسبت به افراد این نیازها متفاوت است .
کارمندی وجود دارد که، نیاز جسمانی ( همان نیازهای اولیه و پول ) او را ترغیب و تشویق به کار می کند. وکارمند دیگری نیاز به امنیت، و کارمند دیگر کمال ،عامل رشد و پویایی اوست .
پس با این پیش فرض، متوجه می شویم : تامین نیازهای مادی ، برای همه افراد و کارمندان عامل رشد و و فعالیت نیست ، و نیاز به مدیریت منابع انسانی قوی داریم. و بتواند، در بحث عامل ایجاد انگیزه یا همان انگیزش توانا باشد . وبتواند سازمان را دائما" فعال نگه دارد. زیرا که ،اگر پویایی سازمان از بین برود، سازمان به یک سیستم خشک تبدیل خواهد شد که دیری نخواهید پایید. در این راستا باید توجه به مسائلی شود که در پایین به آنها اشاره می کنیم :
▪ یادداشتهای اولیه و شرایط کاری
ـ به عنوان مثال: ساعات کاری در هفته یا حد اقل دستمزد،که از جمله ابتدایی ترین نیازهای یک کارمند است .
ـ مثلا": در اکثر کشورها و ملتها به این مسئله برخورد میکنیم، که فعالیت کارکنان را دقیقا" برحسب ساعتهای کاری می سنجد .
ـ به عنوان مثال: کارگر یا کارمند حتما" باید هفته ای ۴۸ ساعت کارکند، اگر،همان کاریا قطعه راکارگر دیگری در ۳۸ ساعت درست کرده باشد، ۱۰ ساعت هم صرفه جویی نموده است. پس کار وی،هم اثر بخش و هم کارا است .در این صورت باید به چنین کارمندی پاداش داد . زیرا پاداش هر چند نا چیز، مشوق او در این بخش خواهد بود . ودرصدد افزایش کمی و کیفی کار خواهد شد . ولی اگر ببیند، که با همان همکار خود که در ۴۸ ساعت همان قطعه را تولید کرده است . درشرایط یکسان و برابر باشد به هیچ وجه انگیزه ای در او برای بهبودمجدد نخواهد داشت .و او آن ۱۰ ساعت که می توانست در همان بخش برای دستگاه اجرایی مفید باشد را به هدر خواهد داد .
▪ عامل بعدی رویه های مناسب برای کارمندان
به قول یک گفته قدیمی ،( همه را با یک چوب نرانید .)همان طور که قبلا"نیزگفتیم: کارمند دوست دارد که با او همان طوری که آرزو دارد وبا روحیاتش سازگار است برخورد و رفتار شود . نه اینکه به او به چشم یک دستگاه نگاه شود . که به ازای حقوق و دستمزد باید برای شرکت یا کارخانه کار کند . پس سعی کنید برای انگیزش بیشتر به روحیات تک تک افراد آشنا باشید و یا اگر خودتان نمی توانید حتما" از نیروهای مجرب داخل ویا خارج سازمانی برای این امر استفاده کنید .
▪ دستمزد و حقوقتان را عادلانه کنید
"به کسی که واقعا"زحمت می کشد باید ارج نهاد ." به کسی که دلسوز سازمان یا کارخانه یا شرکت است باید ازاو تجلییل کرد و حقوق و دستمزد و امکانات داد تا باعث انگیزش وی شود والا، نتیجه معکوس خواهد داد. که ممکن است، کم کم شرایط را برای کار سایر کارمندان بد و بدتر نماید . توجه کنید که ابعاد یک سیستم حقوق و دستمزد یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی است که باید با مدیراداره یا مدیرسازمان و مقام مسئول در این مورد هماهنگی نماید. زیرا کمبود در این قسمت را کارمندان از چشم مدیریت منابع انسانی می بینند . پس رسیدن به یک سیستم حقوق دستمزد مناسب را، نباید یک مدیر منابع انسانی فراموش کند. مدیریت منابع انسانی به عنوان دست راست مدیریت کل عمل می کند. و برای بهتر انجام دادن وظایفش نیاز به مطالعه علوم مختلف مدیریت به خصوص رفتار سازمانی دارد . تا بتواند کارمند ، و روابط کاری را بهتر درک نماید . این مدیران در حد توان باید با علم روانشناسی برای شناختن مسائلی چون شخصیت ، توانایی و استعداد را یاد گرفته و توسط همان رفتار سازمانی به یاد گرفته های خود ، بسط و گسترش دهند . مدیر منابع انسانی باید بداند که همه کس با پول انگیزش نمی یابد . پس به غیر از پول سایر عواملی هستند که نباید از چشم یک مدیر منابع انسانی خوب که به عنوان یک نیروی ستادی اصلی در سازمان یا شرکت یا کارخانه عمل می کند به دور باشد .
● نتیجه گیری :
انگیزش، عامل محرکی است که سا زمان را همواره پویا نگه می دارد . که برای تولید بیشتر، رضایت بیشتر و پویایی بیشتر، نیازمند آن هستیم . این بحث در تمام بخشهای مدیریت به خصوص در قسمت کارخانه جات اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.
ـ ضمنا": برای رقابت با رقبا همواره نیازمندیم که کارمند از رضایت عالی برخوردار باشد تا توان رقابت را داشته باشیم.
محمدرضا – نوروزی مدیریت دولتی
منابع و ماخذ:
Related text: ۱.
New approach to Human Resource Management.۲۰۰۵ ۲. Accel team context in Human Resource Management.۲۰۰۶ ۳. Motivate your workers.۲۰۰۵ ۴. Productivity with motivation.۲۰۰۶

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه