راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی

راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی

مجموعه : گوناگون
راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی

مراحل استفاده از کپسول آتش نشانی به شرح زیر است:

 

۱ – پين ضامن كپسول را بكشيد

 

۲ – بن آتش را با سر لوله (در بعضي كپسولها شيلنگ و در بعضي ديگر پودر پاش )نشانه گيري كنيد .

 

۳- اهرم عملكرد را براي تخليه مواد داخل كپسول فشار دهيد .

دوستان توجه كنيد تجربه ثابت كرده اهرم يا ضامن را نبايد بصورت يكباره و ممتد فشار دهيد بلكه بصورت مقطع و چند باره ميبايست عمل تخليه كپسول آتش نشانی صورت بگيرد.

 

۴ – با سر لوله به شكل جاروب كردن آتش ، مواد خاموش كننده را به بن آتش بپاشيد .

 

به اين مطالب نيزتوجه كنيد :
به هنگام حادثه دستپاچه نشيد و خونسرد باشيد.
منبع برق و گاز را قطع كنيد .
در هواي آزاد پشت به باد بايستيد .
فقط بن آتش را هدف بگيريد.
انشاالله هيچ گونه اتفاق نا گواري برايتان نيفتد .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه