تکنیک های انگیزش نیروی کار

ایران بانو دات کام
تکنیک های انگیزش نیروی کار,
ایجاد و حفظ انگیزه در کارکنان مبنای فعالیت موفقیت آمیز کسب و کارها محسوب می شود زیرا تنها کارکنان با انگیزه با بهره وری و نوآوری کار می کنند و شرکت را به اهدافش نزدیک خواهند کرد. طی دو دهه گذشته مدیریت منابع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در حقیقت مشکل از میان رفتن انگیزه در کارکنان بسیاری از مدیران را سردرگم می کند. برای مثال اگر کارکنان شما برای مدت نسبتاً زیاد کار تکراری انجام دهند به احتمال زیاد خسته شده و عملکرد آنها پایین تر از حد طبیعی خواهد شد اما بسیاری از مدیران به این علت به مشکل بی انگیزگی توجه نمی کنند زیرا کارکنان دچار ملالت کاری معمولاً سازگار هستند و توجهی به خود جلب نمی کنند. شما به عنوان مدیر صرفاً مشاهده می کنید بهره وری آنها کاهش یافته و دیگر مثل قبل قادر به فعالیت نیستند. اگر به حل این معضل نپردازید زمان آن را حل نخواهد کرد و به تدریج کیفیت کار این دسته از نیروی کار کاهش بیشتری پیدا می کند.
با توجه به آنچه گفته شد اکنون از خود می پرسید برای رفع این معضل چه باید کرد. مسلماً گزینه های مختلفی پیش روی شماست که تنها یکی از آنها نتیجه بخش خواهد بود. شما می توانید کارمند موردنظر را اخراج کنید، فقدان انگیزه را در او نادیده بگیرید، برای او دوره آموزشی برگزار کنید و درنهایت می توانید با روش علمی و تجربه شده مشکل را حل کنید.
صرف نظر از گزینه ای که انتخاب می کنید باید کار را با بررسی وظایف شغلی نیروی کار آغاز کنید. شرح وظایف به روشنی مسوولیت ها و تعهدات کارمند را توضیح می دهد و جایگاه او را در سلسله مراتب سازمان مشخص می کند.
در بسیاری از مواقع مدیر مشاهده می کند شرح وظایف نیروی کار با آنچه او هر روز انجام می دهد سازگار و منطبق نیست. هیچ کس توجه نمی کند اما او ممکن است عملکردی پایین تر از ظایف یا بسیار فراتر از آن داشته باشد. گاه حتی یک شرح وظایف مکتوب نیز برای اکثر افراد مشغول به کار وجود ندارد.
در این حالت نخستین اقدام منطقی تبدیل این وضعیت منفی به وضعیتی درست با تدوین شرح وظایف شغلی است. در این مرحله است که باید مهارت های رهبری خود را به کار گیرید. بهتر است از کارمند بخواهید به شکل مکتوب توصیفی از وظایف شغلی خود که هر روز انجام می دهد تهیه کند و به شما تحویل دهد. با این کار او به روند مذکور علاقه مند می شود و شما نیز با درک وضعیت موجود می توانید جهت اصلاح اشتباهات قدم بردارید همچنین می توانید از او بخواهید برای شما بنویسد به انجام چه کارهایی علاقه مند است، در چه زمینه هایی تخصص و تبحر دارد و... با این روش درکی روشن از ساختار نیروی کار سازمان به دست خواهد آورد و همزمان نیروی کار را وادار می کنید به فرصت ها دقت کرده و خود را مورد توجه شما بداند. مشارکت نیروی کار در تدوین شرح وظایف شغلی تاثیر بسیار مفید و بلند مدتی در عملکرد و بهره وری او دارد.
پس از تدوین شرح وظایف شغلی که در آن تعاریف شفاف هستند �� حقوق و مسوولیت ها روشن شده اند، می تواند از تکنیک های بعدی برای ایجاد انگیزه در کارکنان استفاده کنید. در ادامه به سه تکنیک از میان انبوه تکنیک ها اشاره می کنیم:
۱) گردش شغل
۲) توسعه شغل
۳) غنی سازی شغل.
در تکنیک گردش شغل شما زمینه را طوری فراهم می کنید که هر کارمند با وظایف شغلی دیگر کارکنان مرتبط آشنا شود. این بدان معنا نیست که کارکنان بخش اداری را با وظایف بخش تحقیق و توسعه آشنا کنید. گردش شغل از آن جهت انگیزه بخش است که برای هر نیروی انسانی وظایف و مسوولیت های جدید جالب و نو است همچنین زمینه برای افزایش مهارت و دانش کارکنان فراهم می شود و از این طریق آنها احساس موفقیت خواهند کرد.
در تکنیک توسعه شغل، وظایف و مسوولیت های گسترده تری داده می شود که البته در دایره مسوولیت ها و شغل او قرار دارد. در این تکنیک نیز فرد با امور جدید آشنا و با انجام آنها حس وفاداری به سازمان در وی تقویت می شود.
در تکنیک غنی سازی شغل به جای افزایش تعداد وظایف کارمند عمق وظایف او را افزایش می دهید یعنی پیچیدگی مسوولیت های او را بیشتر می کنید. برای مثال با بیشترکردن حوزه تصمیم گیری های یک مدیر عملاً عمق وظایف او را افزایش داده اید.
متخصصان نیروی انسانی راه های بسیار متفاوتی را برای ایجاد و افزایش انگیزه کارکنان خسته و ملول ذکر کرده اند اما همه آنها معتقدند تشریح وظایف شغلی اولین قدم در این راه است.
منبع: www.entrepreneur.com
اکرم حمیدیان
منبع : روزنامه سرمایه

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه