تعبیر دیدن ماشین در خواب

تعبیر دیدن ماشین در خواب

مجموعه : گوناگون
تعبیر دیدن ماشین در خواب

تام چت ویندرا درباره تعبیر ماشین اینگونه نوشته است :

انواع اتومبیلها مانند اتوبوس و سواری و غیره را زیر عنوان اتومبیل می‌آوریم اگر ببیند با اتوبوس به سفر می‌رود، دلیل آن باشد که آرزو دارد در اجتماعات حضور یابد و با احترام با او بر خورد شود، او خواستار زندگی غیر منزوی است و در این راه موفق می‌شود اگر ببیند نتوانست خودش را به اتوبوس برساند، دلیل آنست که جسما و روحا خسته است و توان همپایی با زندگی پر تلاش را ندارد، او می‌خواهد حضوری فعال در زندگی داشته باشد، اما دلایلی برای دلسردیش وجود دارد.

 

اگر ببیند سوار اتوبوس عوضی شد، تعبیر آنست که دچار تردید است و کاری را که در پیش دارد به درستی آن اطمینان ندارد، رفتن راه اشتباه با اتومبیل نیز چنین تعبیری دارد در توضیح این قسمت می‌توان گفت بخشی از شخصیت خواب بین در زندگی راهی را می‌پسندد که بخش دیگر وجودش آن را نمی‌پسندد اگر ببیند بر اتوبوس شلوغی سوار است، به حرفه ای سود آور اما جنجالی می‌پردازد که علی رغم سودی که عاید می‌آید از آن راضی نیست.

 

او در عرصه ای فعالیت خواهد کرد که پر از رقابت خواهد بود اگر ببیند که می‌خواست سوار اتوبوس شود اما پول بیلیت را نداشت، تعبیر آنست که به واقعیتهای زندگی بی توجه است و باید به حقایق بیشتر بپردازد تا خیالپردازی اگر ببیند توانست با اتوبوس خودش را به خانه برساند، نشانه آن است که خواب بین در طلب چیزی است که به آن می‌رسد و در حل و فصل مشکلات خود موفق می‌شود اگر درخواب اتومبیل خودش را ببیند، دلیل آنست که آدم خودبینی است و به خودش بیش از دیگران توجه دارد.

 

اگر ببیند جایی از اتومبیلش نقص پیدا کرده است عارضه ای ایجاد می‌شود، مثلا اگر چرخ اتومبیل خراب بود پای او دچار ناراحتی می‌شود اگر اتومبیل نو وشیکی در خواب ببیند، چنانچه اتومبیل متعلق به خودش نباشد به خواهر، همسر و یا معشوقه ای زیبا دلالت می‌کند اگر اتاق اتومبیلش را بی عیب و نقص ببیند، دلیل آنست که دچار کسالت روحی است و از لحاظ جنسی مشکلاتی دارد اگر ببیند چرخهای اتومبیلش را پر باد کرد دلیلش انست که خواب بین نیاز دارد میل جنسی خود را ارضا کند اگر ببیند بنزین اتومبیلش تمام شد و ایستاد.

 

دلیل آنست که تحرک لازم را برای زندگی و کارهای مفید از دست داده است و باید در فکر ایجاد تحرک باشد اگر ببیند فرمان یا ترمز اتومبیلش خوب کار نمی‌کند، رویای بد طالعی است که معنای آن پرو بال گرفتن بیش از حد غرایز حیوانی است و خاب بین در مهار غرایز خود نا موفق است اگر ببیند اتومبیلش را بیش از حد پر از باد کرده است، تعبیر آنست که خواب بین دست به کارهایی می‌زند که نمی‌تواند همه را به سرانجام برساند و اصطلاحا با یک دست می‌خواهد چند هندوانه بردارد اگر اتومبیل کهنه و فرسوده ای را ببیند، دلیل انست که از لحاظ روحی و حتی جسمی، علی رغم ظاهر، پیر و فرسوده است.

 

اگر ببیند به هنگام رانندگی مقررات راهنمایی را نقص کرد، تعبیر آنست که از عاقبت کارهایی که انجام می‌دهد نگران است و با اطمینان خاطر کاری را که به آن ��ست زده است ادامه نمی‌دهد اگر ببیند با اتومبیل خود به سفر می‌رود و دیگری را به همراه دارد، تعبیر آنست که قصد تغییراتی در زندگی خود دارد و می‌خواهد ازدواج کند، اگر زن است قصد شوهر کردن دارد اگر ببیند با اتومبیل در پیاده روی رانندگی می‌کند، دلیل آنست که میل به اعمال آزار دهنده دارد و دلش می‌خواهد دیگران را بیازارد اگر ببیند اتومبیلی او را زیر گرفت، تعبیر آنست که از مورد تجاوز واقع شدن بیمناک است و این تصور باعث می‌شود در مقابل دیگران جبهه گیری کند توضیح :

 

چون مدت زیادی نیست که حضور ماشین در زندگی انسان به صورت فعال در امده است و در این مدت کوتاه همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و آن را زیر سلطه خود در آورده است، به طور طبیعی در ناخود آگاه انسان نیز جای خاصی را اشغال کرده است و در تعابیر امروزی از رویا‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماشین در مجموع به هر چیزی می‌گوییم که موتوری باعث حرکت ان می‌شود و در تعبیرخوابهای امروزی با اندکی تغییر جای اسب، استر و شتر و… را می‌گیرد، به عنوان مثال تعبیر رویایی مانند افتادن از اسب می‌تواند با واژگون شدن اتومبیل برابری مند و هم مضمون باشد…

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه