بررسی رشد اقتصادی و کارآفرینی در سوئد

ایران بانو دات کام
بررسی رشد اقتصادی و کارآفرینی در سوئد,
کشور سوئد با داشتن ۸۸۵۰۰۰۰ نفرجمعیت در شمال قاره اروپا قرار دارد و جزو کشورهای پیشرفته صنعتی می‌باشد. سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور۲۳۰۰۰ دلار و میزان بیکاری حدود ۷% می‌باشد.
بعضی از شاخصهای اقتصادی این کشور در مقایسه با ۴۷ کشور توسعه یافته صنعتی و در حال توسعه به قرار ذیل است:
سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل حدود ۴۸۰۰۰ دلار آمـریکا می باشد. ( رتبه ۱۹ از بین ۴۷ کشور )
توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز برای توسعه کسب و کار در این کشور دارای مقیاس حدود ۳/۷ (ازمقیاس یک تا ۱۰ ) است. (رتبه ۵ از بین۴۷ کشور)
میزان درک مدیران این کشور از کارآفرینی ، دارای مقیاس حدود ۶/۶ (ازمقیاس یک تا ۱۰ )است. (رتبه ۱۶ از بین ۴۷ کشور)
هزینه کل تحقیقات در این کشور حدود ۸ میلیارد دلار آمریکا می‌باشد. (رتبه ۸ از بین ۴۷ کشور)
۱ ) رشد اقتصادی و کارآفرینی در سوئد:
اقتصاد سوئد ترکیبی از رشد اقتصادی بالا با دستمزدهای مناسب و افزایش قیمتها می‌باشد. در سال ۱۹۹۹ تولید ناخالص داخلی تا ۸/۳ % واشتغال تا ۲/۲% رشد داشته است. میزان بیکاری تا ۷% پایین آمده و در طی سال ۱۹۹۹ ، ۳۵۰۰۰ شرکت جدید ایجاد شده که در مقایسه با سال قبلی ۳% رشد داشته است.
در سال ۱۹۹۷ حدود ۱/۶۱ درصد اشتغال در شرکتهای SME قرار داشته که این مقدار از متوسط اتحادیه اروپا پایین تر می‌باشد.
اقداماتی که در دهه ۱۹۹۰ در سوئد برای تشویق فرهنگ کارآفرینی در نظر گرفته شد ، می‌توانند دلیلی بر بهبود اوضاع اقتصادی باشد:
میزان مالیات شرکتها به نصف رسیده و در حال حاضر ۲۸% است که باعث شده تأمین مالی از طریق سهام نسبت به گرفتن بدهی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بالاترین میزان مالیات نهایی از ۹۰% در دهه ۱۹۸۰ به ۵۶% کاهش یافت .
بازارهای سرمایه و تبادلات خارجی به طور کامل دوباره تنظیم گردید.
سیستم قید و شرط دستمزد نسبت به قبل کمتر متمرکز است و در دستمزدهای خاص رشد سریعی نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ بوجود آمده است.
اقدامات قانونگذاری مجدد و معینی در مورد بازار نیروی کار آغاز شده که نسبت به گذشته انعطاف‌پذیری بیشتری به این بازار داده است.
بازار بورس استکهلم دارای بیشترین گسترش‌ها نسبت به سایر بازارهای بورس کشورهای صنعتی بوده و با توجه به اینکه ۶۰% افراد جامعه در فهرست سهامداران خودی هستند ، این ایجاد ثروت باعث شده تا تعداد زیادی ثروتمند باشند.
۲ ) موانع عمده گسترش کارآفرینی در سوئد:
۱-۲) مالیات درآمد کارآفرینانه:
مطالعات نشان می‌دهد که سیاست مالیاتی سوئد در این زمینه شدید بوده علاوه بر آن سیستم مالیاتی سوئد بر روی سرمایه‌گذاریهای خانگی سوبسیــد پرداخت می‌کند و به طور تاریخی میزان مالیات نهایـــی بالا بوده است.
۲-۲) عوامل انگیزشی پس‌انداز:
عوامل انگیزشی ضعیف برای پس‌انداز که به دلیل نرخهای بالای مالیات و سیستم رفاهی دولتی ایجاد می‌شود میزان پس ‌انداز بخش خانگی سوئد را در مقایسه با سایر کشـــورهای OEC بسیار کاهــش داده است.
۳-۲) نقش صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز:
یکی از عوامل رشد صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز می‌تواند کاهش نرخهای مالیات باشد. سودهای سهام سه برابر مالیات‌بندی می شود. این مالیات سنگین شرکتهای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز می‌تواند آینده صنعت سرمایه‌‌گذاری مخاطره‌آمیز سوئد را به خطر بیاندازد.
مشکل دیگر اینکه بر طبق قانون مالیاتی سوئد، فرشتگان کسب و کار نرخ مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند این نشان می‌دهد که سودهای سهام بالا از حد آستانه متوسط به عنوان مالیات درآمد اخذ می‌شود و نیمی دیگر از مالیات کسب و سرمایه به صورت مالیات درآمد دستمزد اخذ می‌گردد. همین طور درآمد شرکاء دولتی در شرکتهای سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز به عنوان مالیات درآمد دستمزد اخذ می‌شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت از دهه ۱۹۸۰ به بعد شرایط قانونی تسهیل‌کننده برای ظهور صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز صلاحیت دار در سوئد هنوز به وجود نیامده است.
۴-۲) عملکرد بازار کار:
عدم انعطاف‌پذیری بازار کار در نیروی کار یکی از اجزایی است که به طور ذاتی با انعطاف‌پذیری، ساختارهای بدون سلسله مراتب، شبکه‌بندی و تحرک‌ نیروی کار بین شرکت‌ها که حاکی از یک فرهنگ کارآفرینانه می‌باشد، مغایرت دارد.
۵-۲) عوامل انگیزشی در درون سیستم دانشگاهی:
حتی اگر تمام عوامل مطلوب برای کارآفرینی در اختیار باشد نتایجی که برحسب عملکرد اقتصادی حاصل می‌شود ، ناکافی خواهد بود. مگر اینکه ساختارهای انگیزشی صحیحی در درون سیستم دانشگاهی گنجانده شود. به طور سنتی پروفسورهای اروپایی خادمینی تا حد زیاد در خدمت بخش دولتی، بوده‌اند. این مسأله در سوئد نیز صادق است با وجود این سیستم سوئد از چندین جنبه دارای تأثیرات نامطلوبی روی تمایل جهت ایجاد تغییرات در رشته‌های تحصیلی و جهت یابی تحقیق به منظور تطبیق نیازهای درحال تغییر اقتصادی می‌باشد:
ـ یک جداسازی بزرگی از تدریس و تحقیق وجود دارد.
ـ سیستم دانشگاهی سوئد به شدت متمرکز می‌باشد.
ـ در سوئد و سایر کشورهای اروپایی نیازهای درجه دانشگاهی بیشتر به صورت یک برنامه تثبیت شده قالبندی می‌شود تا اینکه به صورت یک تجمع قابل انعطاف از نیازها و اعتبارات تعریف شود.
۳) برنامه‌های دولت سوئد در ارتقاء کارآفرینی:
ـ آموزش برای یک جامعه کارآفرینی
ـ دسترسی به منابع مالی برای شرکتهای کوچکتر و در یک مرحله زودتر و تأمین مالی برای گسترش شرکتها و با تکنولوژی بالا
ـ دسترسی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از پتنت‌ها توسط SME ها.
ـ بهبود دیدگاه خدمات حمایتی
ـ بهبود امور دولتی
ـ بهبود استخدام و شرایط کاری
۴ ) معرفی سازمانهای حامی کارآفرینی و SME ها در سوئد:
۱-۴) اتحادیه شرکتهای خصوصی (FR) :
این سازمان نماینده ۹۰۰۰۰ شـــــرکت می‌باشـــد که ۴۰% این شرکتهـــا صنعتــی هستنــد . FR The Feeration of PRIVATE ENTerprise) ) برای SME ها کار می‌کند. هدف کلی FR بهبود محیط برای کارآفرینان از طریق کاهش مالیاتها و موانع بوروکراسی و بهبود بازار سرمایه گذاری مخاطره آمیز و بازار نیروی کار موثر می باشد که دارای ۱۳۲۸ انجمن محلی و ۱۸ دفتر ناحیه ای می باشد.
۲-۴) اتحادیه کارفرمایان سوئدی(SAF):
SAF s Confeeration) ‘ ( The Sweish employer مرکب از۴۳۰۰۰ شرکت بزرگ و کوچک که در قالب ۳۸ انجمن کارفرما سازماندهی شده است. مهمترین وظیفه آن ارتقای شرکتهای سوئدی و مشارکت در ایجاد یک محیط بهینه برای رشد فردی و اقتصادی می‌باشد. در عمل SAF یک شرکت بیمه می باشد و دارای ۱۷ دفتر ناحیه ای می باشد.
۳-۴) اتاق بارزگانی:
۱۲ اتاق بازرگانی در سوئد وجود دارد. آنها به طور کلی بیش از۱۰۰۰۰ شرکت را تحت نمایندگی دارند. هدف اصلی انجمن افزایش توجه اعضای اتاقهای بازرگانی در سطح ملی و بین‌المللی و اصلاح مؤسسات دولتی در سوئد و اتحادیه اروپا می‌باشد.( بیشتر اتاقها عضو انجمن می باشد)
۴-۴) اتحادیه صنایع سوئد:
این اتحادیه دارای نمایندگان صنایع سوئد می‌باشد و دارای ۱۸ شعبه و ۷۰۰۰ عضو می‌باشد. اعضای این اتحادیه ۹۰% از صادرات صنعتی سوئد را پوشش می‌دهند. این اتحادیه بررسی‌های زیادی انجام داده و گزارشات خود را در زمینه‌های مختلف صنعتی ارائه می دهد.
۵-۴) NUTEK :
NUTEK یک مرجع دولتی مرکزی سوئدی برای موضوعات مربوط به رشد و بازسازی صنعت تجارت می‌باشد. هدف اصلی آن توسعه کسب و کارها در سوئد می‌باشد. NUTEK یک متخصص ملی می‌باشد و یک هماهنگ‌کننده ملی برای سیاست‌های SME ، ناحیه‌ای ، نوآوری و فنی می باشد و همچنین مسئول چندین صندوق می‌باشد و برنامه‌های محدود مختلفی را در همکاری با سایر ساختارهای ناحیه‌ای و ملی اجرا می‌کند.
۶-۴) ALMI :
ALMI یک شرکت است که اساساً برای حمایت SME ها فعالیت می‌کند. یک گروه متشکل از یک شرکت مادر می‌باشد که تحت مالکیت دولت و ۲۲ شرکت توسعه ناحیه‌ای است که تحت مالکیت کمپانی مادر، شوراها و فرمانداری‌های ویژه قرار دارد. ALMI در بیش از ۴۰ منطقه وجود دارد و دارای ۵۰۰ کارمند می‌باشد . ALMI یک تنظیم کننده ناحیه‌ای برای ارتقای توسعه SME ها می‌باشد و با سایر ساختارهای ناحیه‌ای همکاری نزدیک دارد.
سطوح فعالیت: ایجاد کسب و کار، توصیه‌های شغلی، سرمایه‌گذاری، بهبود مهارت‌ها، توسعه کسب و کار و بازارهای جدید می‌باشد.
۷-۴) مرکز توسعه صنعتی(IUC ) :
IUC یک منبع مشورتی است که دارای تخصص در تکنولوژی صنعتی می‌باشد که مأموریت آنها حمایت از SME ها برای توسعه آنها می‌باشد.
۹ مرکز توسعه صنعتی IUC که تحت قالب یک شبکه کار می‌کنند که کل کشور سوئد را پوشش می‌دهند. هر مرکز دارای صلاحیتهای ویژه‌ای می‌باشد که به ساختار صنعتی در آن ناحیه بستگی دارد.
۸-۴) IEON :
IEON یک مجتمع علمی ـ صنعتی یا دانش پارک می‌باشد که در lun واقع است و IEON محلی است که همکاری و توسعه ، دانش و نوآوری ، آخرین یافته‌های تحقیقاتی در آنجا صورت می‌گیرد. در حدود ۱۳۰ شرکت مستقل وجود دارد که اکثراً مالکیت خصوصی دارند و بعضی از آنها در بازار بورس فعالیت دارند.
۹-۴) انجمن مخترعین سوئدی(SUF):
SUF یک سازمان برای مخترعین ملی می‌باشد و ۳۰۰۰ عضو دارد. نقشSUF برای گسترش اطلاعات در مورد وضعیت مخترعین در کشور و در مورد اهمیت ابداعات برای جامعه می‌باشد که یک وظیفه مهم در این زمینه بهبود وضعیت مخترعین در کشور می‌‌باشد.
SUF مخترعین را در وضعیتهای مختلف کمک می‌کند، شبکه‌هایی را بین مخترعین ایجاد می‌کند، دوره‌های آموزشی را در زمینه‌های مختلف توسعه برگزاری می‌کند، به سازمانهای مادر نظارت دارد.
SUF در سال ۱۸۸۶ توسط آقای S.A.Anree تأسیس شد.
۱۰-۴) اتحادیه اقتصاد روستایی و جوامع کشاورزی سوئد:
یک سازمان با ۸۰۰۰۰ عضو می‌باشد . هدف آن توسعه کارآفرینی روستایی و همچنین یک محیط بهتر در شهرها می‌باشد که مرکب از ۲۵۰ مشاور می‌باشد . این اتحادیه قدیمی‌ترین سازمان در رابطه با توسعه روستایی می‌باشد.
۱۱-۴) Woman can :
این موسسه در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت. نمایشگاه Woman can را سازماندهی می‌کرد و هر دو سال یکبار این نمایشگاه برگزار می‌شود . این نمایشگاه فرصتهایی را برای ایجاد یک شرکت ، یک انجمن یا یک ساختار رسمی و شرکتهای کوچک از هر نوعی که باشند و توسط زنان راه‌اندازی شده باشند، ارائه می‌دهند. در این موسسه زنان تمام فعالیتها را اداره می‌کنند.
۵ ) کارآفرینی در دانشگاههای سوئد:
فعالیتهای دولتی در سوئد در ۷ دانشگاه و ۲۸ پارک صنعتی انجام می‌گیرد . آموزش کارآفرینی در کلیه دانشکده‌های مدیریت مطرح می‌باشد . دانشگاههایی که در زمینه کارآفرینی فعال می‌باشنـــد به قرار ذیل می باشد:
ـ دانشگاه اوما
ـ دانشگاه اپسالا
ـ دانشگاه یونکوپنیک
ـ دانشگاه لوند
ـ انستیتو تکنولوژی رویال
ـ مدرسه اقتصادی استکهلم
ـ دانشگاه Vaxjo
ـ دانشگاه هالمشتار

منبع : روزنامه تفاهم

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه