با انتشار امواج عشق جذاب تر شوید

ایران بانو دات کام
تو مشغول تماشای این صحنه هستی. به خودت نگاه كن یك گل شده ای. گلی زیبا و خوشبو. آنقدر خوشبو كه عطر رایحه اش در سراسر باغ پیچیده و هر كس از كنارش می گذرد جذب این رایحه می شود. تو به آن گل خوشبو به خودت نگاه می كنی كه از خودش عطر عشق ساطع می كند. برای گل فرقی نمی كند كه چه كسی در رهگذرش قرار گیرد و حتی وقتی تنهاست و كسی نیست عطر افشانی می كند. تو آن گل هستی و در همه حال مشغول انتشار امواج خوشبوی عشقی و با نثار آن بیشتر از عشق سرشار می شوی. تو در زندگی مثل این گل هستی و همیشه حتی وقتی تنهایی از خود امواج عشق را به بیرون می فرستی شاهد باش كه چگونه امواجی كه از تو به بیرون سرریز می كنند مثل نیروی جاذبه دیگران را به سویت جذب می كنند. تو دیگران را در میدان مغناطیسی عشق قرار می دهی و امواج عشق چهره ای زیبا و جذاب از تو می سازد.
منتظر تأیید دیگران نباش‌، به تحقیر دیگران اهمیت نده
ذهن تو از كودكی تا به حال توسط دیگرانی كه بیرون از وجودت هستند شرطی شده و تو برای آن كه بدانی آدم خوبی یا بدی هستی به نظرات دیگران وابسته شدی. تو بارها به خاطر كارهایی كه دیگران بد دانسته اند تنبیه و تحقیر شده ای و اگر حتی پنهانی توانسته ای آنها را انجام دهی عذاب وجدان راحتت نگذاشته. هم چنین كار خوب را دیگران برایت تعریف كرده اند اما همهٔ تأییدها و تحقیرها مطابق معیارهای متغیر ذهنی انجام می شوند در حالی كه تو فقط ذهن نیستی و ذهن به عنوان یك ابزار در خدمت توست تا بتوانی به وسیلهٔ‌ آن به بالاتر از ذهن دست یابی. حالا به عنوان یك شاهد به خودت نگاه كن كه چگونه به دهان دیگران چشم دوخته ای كه تأیید یا تحقیرت كنند امواجی را ببین كه از سوی دیگران به سمت تو می آیند تو نه آن تأییدها هستی و نه آن تكذیب و تحقیرها اینها فقط افكاری هستند كه از سمت دیگران به صورت امواج شنیداری و دیداری به سمت تو می آیند. تو می توانی تمام این حرفها را بشنوی و درك كنی اما آن حرفها. تو شاهد باش كه در برابر افكار دیگران منفعل نیستی تو با معیارهای روحی درونی می توانی نسبت به افكار و اعمالت كنترل داشته باشی. تو نه كارهای خوبی كه كرده ای هستی و نه كارهای بدی كه انجام داده ای. شاهد باش كه این تو این اعمال و افكار نیستی و به عنوان شاهد فقط آنها را ببین و هیچ قضاوتی درباره شان انجام نده فقط به آنها نگاه كن. حالا تو از بالا به همه چیز نگاه می كنی و به راحتی می توانی بر جنبه های مثبت و منفی خویش آگاهانه اشراف داشته باشی.
منبع : مجله راه زندگی

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه