اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

مجموعه : اتومبیل ایرانی و خارجی
اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

برای اولین بار یک دستگاه اتومبیل بوفوری (Bufori La Joya) که یک خودروی دست ساز و لوکسآمریکایی محسوب می شود، وارد گمرک جنوب کشور شد.

 

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه