افزایش بهره وری در کارکنان

ایران بانو دات کام
افزایش بهره وری در کارکنان,
تامین منابع انسانی برای سازمانهای روبه توسعه ، وظیفه ای حیاتی است . به اعتقاد صاحب نظران ، گزینش افراد شایسته و مناسب نه تنها برای موزون کردن توانایی فن آورانه ، خلاقیت و تجربه در سازمان امری اساسی به شمار می آید ، بلکه مساعدترین زمینه را برای رسیدن به بهره وری بالا فراهم می سازد .
توفیق در تامین منابع انسانی ، تنها به این نیست که افراد با کفایت استخدام شوند ، بلکه باید بین افراد و مشاغلی که در آنها گماشته می شوند نیز یک هماهنگی اثر بخش برقرار شود .این مهم بویژه در مورد مشاغل تحقیقاتی صادق است ، زیرا بهره وری کارکنان تا حد زیادی به ترکیب این دو عامل بستگی دارد . در اینجا به راهبردهای کاربردی برای کسب بهره وری بیشتر اشاره می شود :
الف – تامین منابع انسانی در خدمت بهره وری افزون تر
به طور کلی برای افزایش بهره وری می توان در امر گزینش کارکنان به رهنمودهای زیر توجه کرد:
۱- هنگام گسترش سازمان از استخدام بیش از حد افراد باید پرهیز شود .
۲- سطوح بالای مدیریت نباید بدون دلیل افزایش یابد .
۳- هنگام کاهش کار از تعداد کارکنان بکاهید .
۴- هنگام تعدیل ، افراد شایسه نباید حذف شوند .
۵- اعضای گروهی را درکنار هم حفظ کنید که بهره وری ویژه ای دارند .
۶- هنگام جا به جایی نیروها باید سیاست جا به جایی اثر بخشی اتخاذ شود .
۷- هنگام استفاده از کارکنان در مشاغل تازه ، نباید تنها به فهرست مهارت های آنها تکیه کرد .
ب – طراحی مسیرهای رشد بهره وری بالا
بطور کلی ، طراحی موفقیت آمیز مسیرهای ارتقاء ، نیازمند ایجاد مسیرهای بادوام رشد و پیشرفت در داخل سازمان است ، چون کارکنان باید تشویق شوند که قابلیت های خویش را در چندین زمینه پرورش دهند .
پ- تقسیم کار و به کارگماری سازنده
هنگام سپردن کار به کارکنان ، پیش از آنکه کاری به کسی واگذار شود ، باید هدفها و معیارهای انجام درست کار با آنها مورد بحث و توافق قرار گیرد . همچنین ، مسئولیت کار نباید خرد شود ، زیرا آنگاه که افراد مسئولیت کل کار را برعهده دارند ، بهره ورتر هستند .
در این بخش به دو مورد مربوط به تقسیم کار و به کارگماری سازنده اشاره می کنیم :
۱- تقسیم کار با بهره وری بالا
بطور کلی نتایج مطالعات نشان می دهد ، کارکنان هنگامی بهره ورتر هستند که :
الف: مهارتها را به نحو مناسبی به کار گیرند .
ب : در زمینه های مورد علاقه شان چالش آفرین باشند .
پ : فراهم کننده فرصتهایی برای پیشرفت در مسیر شغلی شان باشند .
ت : فعالیتهای آنها متناسب با هدفهای کلی سازمان و برخوردار از حمایت مالی مدیریت باشند .
ث : تقسیم کار در بین آنها منصفانه باشد .
ج : کار سپرده شده به آنان به احساس خوشایند موفقیت بینجامد و احساس تعلق به سازمان ایجاد کند .
۲- فنون مدیریتی برای ارتقای بهره وری انتصاب های شغلی
برای افزایش بهر وری در انتصاب های شغلی ، این فنون مشخص شده است :
الف: برای اصلی ترین مشاغل از لایق ترین افراد استفاده کنید .
ب : نخستین انتصاب یک کارمند تازه وارد را به دقت انجام دهید .
پ : برای کارکنان کلیدی ، علاوه بر مسئولیتهای اصلی آنها باید وظایف ویژه ای را در نظر بگیرید .
ت : به اندازه مناسب ، کار انجام نشده برای ارجاع به کارمندان داشته باشید .
ث : امنیت شغلی هرکس را متناسب با توانایی های او تامین کنید .
بطور کلی ، به کارگیریهای نابجای کارکنان در پستهای سازمانی ، بهره وری را بشدت کاهش می دهد .
●● نتیجـه
در پایان پیشنهاد می شود از اقدام کردن در اموری که باعث کاهش بهره وری می شوند ، دوری گردد . بدین منظور در زیر ، ویژگیهای یک نظام ارزیابی اثربخش پیشنهاد می شود :
▪ نظام ارزیابی باید از پشتیبانی مدیریت در همه سطوح برخوردار باشد .
▪ سرپرست و کارگزار باید همراه با هم ، نسبت به تعیین هدفها و معیارهای انجام کار اقدام کنند .
▪ نظام ارزیابی باید مشتمل بر مشاهده روز به روز غیر رسمی عملکرد کارکنان باشد و بازخورد بهنگام ایجاد کند .
▪ بهتر است عملکرد هر شخص با کسانی مقایسه شود که کار مشابه انجام می دهند .

منبع : پایگاه اطلاع ‌رسانی مدیران ایران

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه