آسیب شناسی مدیریت دولتی

ایران بانو دات کام
آسیب شناسی مدیریت دولتی,
مرور تاریخ همواره درس های بزرگی را برایمان به ارمغان می آورد.
به طور مثال وقتی به تاریخ شفاهی و مکتوب کشورمان در زمان جنگ تحمیلی می نگریم به روایت هایی از مدیریت و رهبری بر می خوریم که در وهله اول شاید ورای تصور به نظر آید اما خوشبختانه مثالهای عینی آن هنوز از بین نرفته است.
به سرگذشت رهبرانی می رسیم که فارغ از نام و نشان همواره به هدف مقدس خویش اندیشیده تا آنجا که حتی از اهداء ارزشمندترین دارائی های شخصی در این راه واهمه ای نداشتند. نه تنها به دنبال کسب هیچ مزیتی برای خود و و ابستگان نبوده بلکه حتی از آن نیز می گریختند.
پس چه تغییری در فرهنگ سازمانی ما رخ داد که اکنون برخی مدیران حتی از یک پاسخگویی ساده کراهت دارند و با کارکنان و مراجعه کنندگان به گونه ای برخورد می کنند که برازنده هیچیک از طرفین نیست و یا متاسفانه برخی دیگر که تمامی امکانان و اختیارت خود را ابزاری برای نفع خود و اطرافیان می دانند.
برای آسیب شناسی مدیریت فعلی بایستی در فرهنگ های پیشین بویژه زمان جنگ بیشتر بررسی کنیم.
بررسی تحقیقی و همه جانبه نه شعارگونه، تا بتوانیم بار دیگر نقاط قوت مان را پررنگ کنیم.

سیما مهذب حسینیان
منبع : مطالب ارسال شده

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه